Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

PASIVNO OPLEMENJIVANJE

 

 Carinski postupak pasivnog oplemenjivanja je postupak sa ekonomskim dejstvom, koji omogućava privremeni izvoz domaće robe iz carinskog područja Republike Srbije u svrhu podvrgavanja procesima obrade i nakon toga ponovni uvoz u carinsko područje Republike Srbije dobijenih proizvoda nastalih u tim procesima, uz potpuno ili delimično oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina.

 

Objašnjenje i način sprovođenja carinskog postupka pasivnog oplemenjivanja možete preuzeti ovde.

 

Prilog 1. - Obrazac zahteva i odobrenja za carinski postupak pasivnog oplemenjivanja 

 

Prilog 2. - Isprava koja se prilaže uz ЈCI kao zahtev za odobravanje carinskog  postupka pasivnog oplemenjivanja 

 

Prilog 3. - Obračun uvoznih dažbina

 

Prilog 4. - Obračun uvoznih dažbina kod sistema standardne zamene

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina