Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

CARINSKI POSTUPAK U POŠTANSKOM SAOBRAĆAЈU

Objašnjenjem kojim se bliže propisuje carinski postupak u vezi sa poštanskim pošiljkama u međunarodnom poštanskom saobraćaju koje se stavljaju u slobodan promet ili se deklarišu za neki drugi carinski postupak ili upotrebu u carinskom području Republike Srbije, možete preuzeti ovde.

 

Dopunu navedenog akta možete preuzeti ovde.

 

 

Postupak izvoza ekspresnih pošiljki manjeg ekonomskog značaja

Ovde možete naći uputstvo za Izvoz ekspresnih pošiljaka manjeg ekonomskog značaja na zahtev pravnog lica čija je delatnost ekspresni prenos i uručenje poštanskih pošiljki (poštanski operater), kao i dopunu istog.  

 

 Usmeno deklarisanje izvoza robe koja se otprema u poštanskom saobraćaju

U cilju ubrzanja i racionalizacije postupanja sa određenim poštanskim pošiljkama, kao i smanjenja troškova poslovanja preduzetnika i privrednih društava koji izvoze robu u poštanskom saobraćaju, aktom Uprave carina broj 148-03-030-04-6/7/2011 od 07.11.2011.godine objašnjen je postupak izvoza robe manjeg ekonomskog značaja koja se izvozi u poštanskom saobraćaju.

 

Pojednostavljeni postupak sa ekspresnim pošiljkama

Tekst objašnjenja Uprave carina za sprovođenje pojednostavljenog postupka sa ekspresnim pošiljkama možete preuzeti ovde

Primena jedinstvene carinske stope u postupku stavljanja u slobodan promet ekspresnih pošiljaka

Tekst akta Uprave carina možete preuzeti ovde

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina