Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

PRIVREMENI UVOZ

 

 Bliže objašnjenje postupka privremenog uvoza sa potpunim osobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina možete preuzeti ovde, kao i prilog 27.

 

 Obrazac za privremeni uvoz/izvoz robe kao prilog usmenoj deklaraciji možete preuzeti ovde.

 

 

 USMENO DEKLARISANJE ZA PRIVREMENI UVOZ/IZVOZ AMBALAŽE

 

Usmeno deklarisanje za privremeni uvoz/izvoz ambalaže je bliže objašnjeno aktom Uprave carina broj 148-03-030-02-4/3/2011, dopunu istog akta možete preuzeti ovde .

 

Obrazac za privremeni uvoz/izvoz ambalaže takođe možete preuzeti ovde.

 

NAPLATA KOMPENZATORNE KAMATE

 

Imajući u vidu da novi carinski propisi ne predviđaju naplatu kompenzatorne kamate, ovde se možete upoznati sa objašnjenjem Uprave carina.

                                                       

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina