Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

OVLAŠĆENI IZVOZNIK

 

Uprava carina Srbije je, težeći daljem stvaranju povoljnog ambijenta za nesmetano i olakšano obavljanje privrednih aktivnosti subjekata koji uživaju visoki stepen poverenja, uredila i omogućila primenu instituta ''ovlašćeni izvoznik''.


Pojam Ovlašćeni izvoznik je privredni subjekat koji često vrši postupak izvoza robe sa preferencijalnim poreklom u zemlje ili teritorije sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini koji takvu mogućnost propisuju, koji je aplicirao za sticanje statusa ovlašćenog izvoznika, i kome je Uprava carina izdala odobrenje za sačinjavanje izjave na fakturi.


Pogodnosti

Sticanjem statusa ovlašćenog izvoznika privrednik dobija mogućnost da za robu preferencijalnog porekla koju izvozi, bez obzira na njenu vrednost, sačini izjavu o poreklu na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu. U zavisnosti od uslova iz izdatog odobrenja, takva izjava u propisanoj formi može biti otkucana ili otisnuta i bez svojeručnog potpisa odgovornog lica.


Obaveze

Da bi stekao status ovlašćenog izvoznika, privredni subjekat mora podneti zahtev i dokazati ispunjenost svih uslova koji su postavljeni tako da u osnovu utvrđuju potreban stepen učestalosti izvoznih postupaka, visoki stepen poverenja u carinsko poslovanje i poznavanje pravila o poreklu robe.

 

Provera poznavanja porekla robe

Јedan od neophodnih uslova za sticanje statusa ''ovlašćenog izvoznika'' je dokaz o uspešno izvršenoj proveri poznavanja porekla robe za najmanje jedno zaposleno lice privrednog društva - podnosioca zahteva. Zainteresovana lica  mogu podneti elektronsku  prijavu za proveru poznavanja porekla robe Upravi carina Srbije (E-PRIЈAVA).

 

Dodatne informacije u vezi sa proverom poznavanja porekla možete videti OVDE.

 

 

 

 
 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina