Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

E-POREKLO

 

 

Šta je E-Poreklo?

E-poreklo su novi elektronski servisi Uprave carina koji poslovnoj zajednici omogućavaju:

  • E-OOP: Elektronsko podnošenje, dopunu i pregled zahteva za izdavanje obavezujućeg obaveštenja o poreklu robe – OOP, u skladu sa članom 23. Carinskog zakona; i
  • E-PRIЈAVA: Elektronsko podnošenje prijave za proveru poznavanja porekla robe u okviru postupka sticanja statusa ovlašćenog izvoznika u skladu sa primenom sporazuma o slobodnoj trgovini koji to predviđaju.

 

Šta je E-OOP?

E-OOP aplikacija je elektronska usluga (servis) koja omogućava podnošenje zahteva za izdavanje obavezujućeg obaveštenja o poreklu robe - OOP putem Interneta.

 

Potvrda registracije korisnika, potvrda prijema zahteva i početka obrade zahteva vrši se putem imejl notifikacija, i taj proces je opisan dalje u Korisničkom uputstvu.

 

Podnošenje zahteva dostupno je svim korisnicima nezavisno od lokacije na kojoj se nalaze.

 

Aplikacija ne zahteva poseban hardver, kao ni proces instalacije. Sve što vam je potrebno je standardni Internet pretraživač, po mogućstvu Google Chrome.

 

 

Ko može biti korisnik E-OOP aplikacije?

Korisnik može biti bilo koje zainteresovano pravno ili fizičko lice koje želi da elektronski podnese zahtev za izdavanje obavezujućeg obaveštenja o poreklu robe - OOP putem Interneta.

 

Elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje OOP možete izvršiti OVDE.

 

 

Šta je E-PRIЈAVA?

E-PRIЈAVA aplikacija je elektronska usluga (servis) koja omogućava podnošenje prijave za proveru poznavanja porekla robe putem Interneta.

 

Aplikacija je zadužena za podnošenje prijave, dok se zakazivanje termina provere poznavanja porekla vrši u direktnoj komunikaciji sa službenicima Odeljenja za poreklo i carinsku vrednost robe.

 

Potvrda prijema prijave, kao i početak obrade iste vrši se putem imejl notifikacija i taj proces je opisan dalje u Korisničkom uputstvu.

 

Podnošenje prijave dostupno je svim korisnicima nezavisno od lokacije na kojoj se nalaze.

 

Aplikacija ne zahteva poseban hardver, kao ni proces instalacije. Sve što vam je potrebno je standardni Internet pretraživač, po mogućstvu Google Chrome.

 

 

Ko može biti korisnik E-PRIЈAVA aplikacije?

Korisnik može biti bilo koje pravno lice koje želi da elektronski podnese prijavu za proveru poznavanja porekla robe (E-PRIЈAVA) putem Interneta. E-PRIЈAVA namenjena je prvenstveno privrednim društvima koja žele da postanu ovlašćeni izvoznici, čime stiču pravo za sačinjavanje izjave o poreklu robe na fakturi za bilo koju vrednost pošiljke robe sa poreklom i koja moraju da imaju zaposleno najmanje jedno lice koje poznaje pravila o poreklu robe, što se dokazuje potvrdom o uspešno izvršenoj proveri o poznavanju porekla robe pred komisijom Uprave carina.

 

Podnošenje prijave za proveru poznavanja porekla robe možete izvršiti OVDE.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina