Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ORGANIZACIЈA CARINSKE LABORATORIЈE 

 

 

Carinska laboratorija organizaciono pripada Sektoru za tarifske poslove Uprave carina.

 

Carinska laboratorija se sastoji od dela ѕa svrstavanje robe i analitičkog dela. Prvi deo ima obavezu da svrstava robu po Carinskoj tarifi i čine ga jedan odsek i dve grupe. Drugi deo je Odsek za analitiku, čija je obaveza da izvrši identifikaciju, odnosno, ispitivanje roba.      

 

 

 

 

Organizacija     

                          

              

 

 

 

 Svrstavanje robe

Odsek za svrstavanje robe se nalazi pri Carinarnici Beograd, a dve Grupe se nalaze pri Carinarnicama u Novom Sadu i Nišu.

 

Odsek i Grupe imaju obavezu da za dostavljeni uzorak robe i tehničke dokumentacije, izrade laboratorijski nalaz. Nalazi se najčešće rade zbog svrstavanja predmetne robe shodno odredbama Zakona o Carinskoj tarifi.

 

 

 

Analitika

 

Ispitivanje roba se vrši u Odseku za analitiku Carinske laboratorije, ili po potrebi, u nekoj od eksternih laboratorija sa kojima Carinska laboratorija ima ugovor o uslužnim ispitivanjima.

 

Identifikacija uzoraka robe vrši se na osnovu hemijsko - tehnoloških ispitivanja i odgovarajuće tehničke dokumentacije.

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

 

CARINSKA LABORATORIЈA

 

Odsek za svrstavanje robe i Odsek za analitiku Beograd

Žorža Klemansoa 37, IV sprat

11000 Beograd

 Tel/ faks: 011 27 51 467

 

 

Grupa za svrstavanje robe Novi Sad

Carinska 1

21000 Novi Sad

Tel: 021 422 490

Faks: 021 452 254

 

 

Grupa za svrstavanje robe Niš

Dimitrija Tucovića 16

18000 Niš

Tel/ faks: 018 291 401

 

 

 

 

 

 

Propisi, raspisi i metode ispitivanja

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina