Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Izvozna dokumentacija za Rusku federaciju
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Pojednostavljeni postupak pri izvozu i uvozu robe za carinske zastupnike

Uprava carina pripremila je objašnjenja za sprovođenje pojednostavljenog postupka pri izvozu za carinske zastupnike, kao i tekst objašnjenja za sprovođenje pojednostavljenog postupka pri uvozu za carinske zastupnike. 

 

Pojednostavljeni postupak u prostoru primaoca odnosno pošiljaoca

Preuzmite tekst objašnjenja  za sprovođenje pojednostavljenog izvoznog postupka.

 

Ovde možete preuzeti tekst objašnjenja o sprovođenju pojednostavljenog carinskog postupka pri uvozu robe

 

Pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture

Uprava carina je donela objašnjenje o pojednostavljenom carinskom postupku na osnovu fakture, koji se primenjuje od 02.12.2019. godine. Tekst objašnjenja možete preuzeti ovde.

 

                

 

            

                     Pojednostavljeni carinski postupci - prezentacija          

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina