Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ANALITIKA STANJA BANKARSKIH GARANCIJA 

Uprava carina Republike Srbije od 02.04.2014. godine pruža uslugu koja omogućava analitiku stanja bankarskih garancija.

Pregled raspoloživog stanja i uvid u sopstvenu analitiku dugovanja, biće omogućen svim zainteresovanim privrednim društvima, podnosiocima instrumenata obezbeđenja, korišćenjem nove web aplikacijekojoj će korisnici pristupati kvalifikovanim elektronskim sertifikatima.

Osnovni preduslovi za korišćenje usluge:

• Kvalifikovani elektronski sertifikat


• Potpisan Ugovor  o korišćenju informacionog sistema za elektronsko poslo-vanje sa Upravom carina Republike Srbije


Prijava kvalifikovanog elektronskog sertifikata zastupnika za regulisanje e-poslovanja

Prijava kvalifikovanih elektronskih sertifikata zastupnika


Za dodatne informacije o korišćenju ove usluge možete se obratiti Sektoru za informacione i komunikacione tehnologije elektronskom poštom na adresu:

AdministracijaEksternihKorisnika@carina.rs ili putem telefona 011/2015-888 od 07:30-15:30 časova.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina