Preskoči veze navigacije
Kako do usluge
SMS
Govorni automat

 Otvorena carinska linija



NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari





Studija merenja vremena

 

PREGLED TRENUTNOG STANJA GARANCIЈA

 

Uprava carina Republike Srbije od 05.06.2009. godine pruža uslugu koja korisnicima omogućava uvid u trenutno raspoloživo stanje sopstvenih garancija putem poruke - Short Message Service (SMS) i govornog automata – Interactive Voice Response (IVR).
 
Od 30.03.2014. godine omogućeno je praćenje trenutno raspoloživog stanja garancija u realnom vremenu (’online’ režimu). Pregled stanja može se vršiti za položeno obezbeđenje u postupku puštanja robe u slobodan promet i carinskog skladištenja.
 
Osnovni preduslovi za korišćenje ove usluge su prijavljene garancije, brojevi telefona i tip usluge u informacionom sistemu Uprave carina (IS UC). Tipovi usluge mogu se koristiti sa mobilnih telefona svih operatera u Republici Srbiji a fiksni brojevi telefona isključivo sa digitalnih centrala.
 
Sektoru za informacione i komunikacione tehnologije mogu se prijaviti svi zainteresovani klijenti /podnosioci garancija za korišćenje ove usluge.
 
Zahtev nije potrebno ponovo podnositi kada se registruju nove garancije ako se ne menjaju podaci u bazi podataka IS UC o prijavljenom podnosiocu zahteva, brojevima telefona i tipu usluge. Prijavljeni brojevi telefona vezuju se za poreski identifikacioni broj (PIB) podnosioca zahteva.
 
Za dodatne informacije o korišćenju ove usluge možete se obratiti Sektoru za informacione i komunikacione tehnologije elektronskom poštom na adresu epd@carina.rs ili putem telefona 011/2015-888 od 7:30 do 15:30 časova.

 

 


 Prijava za korišćenje usluge
• Usluga putem poruke - Short Message Service (SMS)
• Usluga putem govornog automata – Interactive Voice Response (IVR)

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina