Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

OBAVEZUЈUĆA OBAVEŠTENJA O SVRSTAVANJU ROBE  

 

Uprava carina, donosi odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o svrstavanju robe (OOS) po Carinskoj tarifi, u  skladu sa članom 23. Carinskog zakona. Carinski organ ovu odluku donosi, bez naknade, osim u slučajevima kada  troškovi nastali za carinski organ koji proističu iz analize, izveštaja veštaka ili vraćanja uzoraka, mogu pasti na teret podnosioca zahteva.

 

Zahtev za donošenje odluke koja se odnosi na OOS podnosi se isključivo u odnosu na nameravanu upotrebu OOS ili nameravanu primenu carinskog postupka.

 

OOS se donosi i izdaje na osnovu pismenog zahteva zainteresovanog lica pri čemu se zahtev za donošenje odluke koja se odnosi na OOS  :

 

 • odnosi samo na robu koja ima slične karakteristike i čije razlike nisu relevantne za njeno tarifno svrstavanje, i
 • smatra  potpunim i urednim ukoliko sadrži  sve podatke koji su potrebni za izdavanje OOS,
   • u zavisnosti od robe, ukoliko je to potrebno, uz zahtev se prilažu proizvođački sertifikati (original i prevod), tehnička dokumentacija, prospekti fotografije, uzorci ili druge isprave koje su na raspolaganju, i koje sadrže podatke neophodne za donošenje odluke o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi.

 

Ukoliko Uprava carina utvrdi da zahtev nije potpun, jer ne sadrži sve podatke koji su potrebni za izdavanje OOS, može od podnosioca zahteva zatražiti da dostavi podatke koji nedostaju.

 

Rok za donošenje odluke koja se odnosi na OOS je 120 dana i počinje da teče od trenutka kada Uprava carina raspolaže svim potrebnim podacima za izdavanje OOS.

 

Ako carinski organ nije u mogućnosti da ispoštuje rok za donošenje odluke, obaveštava podnosioca zahteva o tome pre isteka propisanog roka, uz navođenje razloga i uz određivanje dodatnog roka koji smatra neophodnim za donošenje odluke.

 

OOS važi tri godine od dana izdavanja, ne dovodeći u pitanje odredbe člana 24. st. 6. i 7. Carinskog zakona.

 

Lice na koje se odnosi OOS kada ispunjava carinske formalnosti u pogledu robe obuhvaćene tim OOS dužan je da to navede unošenjem u deklaraciju referentnog broja OOS.

  

  Obrazac zahteva za izdavanje OOS 

 

Elektronskij bazi važećih OOS sa podacima koji nisu označeni kao poverljivi može se pristupiti OVDE.

 

Objedinjena elektronska baza obavezujućih obaveštenja o svrstavanju robe koje su izdale strane ugovornice CEFTA može se preuzeti OVDE.

 

Kontakt

OBAVEZUЈUĆA OBAVEŠTENJA O POREKLU ROBE  

 

Uprava carina, donosi odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja o poreklu robe (OOP),  u  skladu sa članom 23. Carinskog zakona. Carinski organ ovu odluku donosi, bez naknade. 

 

Zahtev za donošenje odluke koja se odnosi na OOP podnosi se isključivo u odnosu na nameravanu upotrebu OOS ili nameravanu primenu carinskog postupka.

 

OOP se donosi i izdaje na osnovu zahteva zainteresovanog lica pri čemu se zahtev za donošenje odluke koja se odnosi na OOP:

 

 • podnosi se Upravi carina:
  • pisanoputem pismenog zahteva u slobodnoj formi, ili
  • elektronski,  putem aplikacije E-OOP,
 • može odnositi samo na jednu vrstu robe i jedan skup okolnosti koji određuje poreklo robe, i

   
 • smatra  potpunim i urednim ukoliko sadrži  sve podatke koji su potrebni za izdavanje OOP.

 

Ukoliko Uprava carina utvrdi da zahtev nije potpun, jer ne sadrži sve podatke koji su potrebni za izdavanje OOP, može od podnosioca zahteva zatražiti da dostavi podatke koji nedostaju.

 

Rok za donošenje odluke koja se odnosi na OOP je 120 dana i počinje da teče od trenutka kada Uprava carina raspolaže svim potrebnim podacima za izdavanje OOP.

 

Ako carinski organ nije u mogućnosti da ispoštuje rok za donošenje odluke, obaveštava podnosioca zahteva o tome pre isteka propisanog roka, uz navođenje razloga i uz određivanje dodatnog roka koji smatra neophodnim za donošenje odluke.

 

OOP važi tri godine od dana izdavanja, ne dovodeći u pitanje odredbe člana 24. st. 6. i 7. Carinskog zakona.

 

Kontakt

 

 

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina