Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

eIPR aplikacija (aplikacija za elektronsko podnošenje Zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine)


 

Za pristup aplikaciji kliknite na sledeći link: https://eipr.carina.rs/eiprnew   

 

Šta je to aplikacija za Elektronsko podnošenje Zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine (eIPR aplikacija) ?


eIPR - aplikacija je elektronska usluga koja omogućava podnošenje Zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine putem interneta. Podnošenje Zahteva ovim putem biva dostupno korisnicima, nezavisno od lokacije na kojoj se nalaze, uz mogućnost efikasnije razmene podataka između UCS i korisnika.

 

Šta eIPR aplikacija  omogućava ?


eIPR aplikacija omogućava elektronsko  podnošenje Zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine.


Ko može biti korisnik usluge eIPR aplikacije ? 

 

Korisnik može biti bilo koje pravno ili fizičko lice koje želi da podnese elektronski Zahtev za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine, a ispunjava opšte uslove za E-poslovanje sa Ministarstvom Finansija-Upravom Carina Republike Srbije, koji su dostupni na strani portala Uprave Carina Republike Srbije https://www.carina.rs/cyr/Servisi/Stranice/ePoslovanje.aspx.

 

Osnovni preduslovi za korišćenje usluge eIPR aplikacije:


Preduslovi  za korišćenje aplikacije za elektronsko podnošenje Zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine su:

Kartica se koristi za digitalno potpisivanje Zahteva, a digitalni potpis je uslov za elektronsko podnošenje zahteva.

  • Prijava kvalifikovanog elektronskog sertifikata zastupnika za regulisanje e-poslovanja

 

Minimalni tehnički zahtevi za korišćenje eIPR aplikacije  su:

 

  • Personalni računar Pentium III, radna memorija minimalno 256 MB, preporučljivo 512 MB ili više
  • Pristup internetu
  • Јava 1.6.10 (32 bita) ili novija
  • Google Chrome, Mozilla Firefox i Internet Explorer 8 ili noviji.

 

Za pristup aplikaciji kliknite na sledeći link: https://eipr.carina.rs/eiprnew 

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina