Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ODNOSI SA ЈAVNOŠĆU I KOMUNIKACIЈA


ODNOSI SA ЈAVNOŠĆU I KOMUNIKACIЈAGrupa za odnose sa javnošću nastoji da kontinuirano pruža infor-macije o rezultatima rada, novitetima i modernizaciji u carinskoj službi, kako bi najšira javnost bila što bolje upoznata sa misijom i strateškim ciljevima službe, kao i tempom njihovog ostvarivanja.
 

 

 

 

 

ODNOSI SA ЈAVNOŠĆU I KOMUNIKACIЈASve informacije u vezi sa najznačajnijim aktivnostima Uprave carina iznose se u razumljivoj i ilustrativnoj formi, putem saopštenja, vesti na veb portalu, organizacijom konferencija za novinare i na razne druge načine. Zbog rastuće potrebe za brzim protokom informacija kako ka javnosti tako i unutar institucije, formirani su sajt i portal carinske službe Srbije koji se svakodnevno ažuriraju. 

  

ODNOSI SA ЈAVNOŠĆU I KOMUNIKACIЈARedovno se pripremaju i distribuiraju saopštenja koja ilustruju postignute rezultate, međunarodnu saradnju, modernizaciju, kao i sve servisne informacije koje bi mogle biti korisne za putnike i kompanije. 

 


 

 

 

 

 

 

ODNOSI SA ЈAVNOŠĆU I KOMUNIKACIЈATokom poslednjih godina, zahvaljujući kreditu Svetske banke i donaciji Kancelarije za carinsku i fiskalnu pomoć (CAFAO), sprovedene su i dve značajne medijske kampanje - “Otvorena carinska linija” i “Pogled sa iskustvom”. Povodom dva veka carinske službe Srbije izdata je i monografija “Carina i carinska služba u Srbiji (1804-1914)” kao svojevrsni istorijski prikaz razvoja carinske delatnosti na ovim prostorima. 

  

ODNOSI SA ЈAVNOŠĆU I KOMUNIKACIЈAU holu Uprave carina nalazi se stalna izložbena postavka ‘’Carinska služba u Srbiji od 1804 do Drugog svetskog rata’’.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina