Preskoči veze navigacije
eIPR aplikacija
Pravna regulativa
Elektronska baza podataka

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ELEKTRONSKA BAZA PODATAKA

 

Elektronska baza podataka u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici formirana je u skladu sa članom 287 a Carinskog zakona i sadrži podatke o odlukama carinskog organa kojima su odobreni zahtevi nosilaca prava intelektualne svojine za preduzimanje mera u vezi sa robom za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualne svojine. Baza sadrži i podatke o robi čije puštanje je obustavljeno, odnosno koja je zadržana zbog sumnje u povredu prava intelektualne svojine, a na osnovu odobrenih zahteva nosilaca prava.

 

Link: http://javnaiprbaza.carina.rs/inespublic

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina