Preskoči veze navigacije
eIPR aplikacija
Pravna regulativa
Elektronska baza podataka

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Pravna regulativa - Zakonska i podzakonska regulativa u oblasti primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine u carinskom postupku i obrasci.

 

eIPR aplikacija - Aplikacija za elektronsko podnošenje zahteva za preduzimanje mera u vezi sa robom za koju se sumnja da povreduje pravo intelektualne svojine

 

Elektronska baza podataka - Elektronska baza podataka u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina