Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

OVLAŠĆENI PRIVREDNI SUBЈEKT (AEO)

 

Šta je AEO?

 Svetska carinska organizacija u okviru WCO Safe Framework of Standards (Okvirni standardi bezbednosti Svetske carinske organizacije), deo: „Authorized Economic Operator – Guidelines“, definiše AEO kao subjekta uključenog u promet robe, ili neku drugu funkciju, koji je za to dobio odobrenje nacionalne carinske administracije, jer ispunjava i pridržava se standarda Svetske carinske organizacije ili ekvivalentnih standarda bezbednosti lanca nabavke.

Zvanična definicija AEO u EU podrazumeva privrednog subjekta koji je u svom poslovanju uključen u aktivnosti koje su definisane carinskim zakonom, koji je pouzdan u čitavoj Zajednici i kao takav uživa prednosti u čitavoj Zajednici.

U svakodnevnoj terminologiji koja je u upotrebi u EU, AEO se definiše kao onaj privredni subjekt kome je odobren status pouzdanog partnera, obzirom da je proverom utvrđeno da ispunjava specifične kriterijume.

 

Razlozi uvođenja sistema AEO

 

Osnovni razlozi koji su uticali na definisanje zakonske osnove i faktičku implementaciju sistema AEO u EU ogledaju se u sledećem:

 •          Nameri da se privredni subjekti uključe u „siguran lanac nabavke“,

 •          Nameri da se garantuje sigurnost u svim fazama „života“ pošiljke (proizvodnji, prevozu, dopremi, otpremi, nabavci, skladištenju, uvozu, izvozu, provozu i ostalom),

 • Nameri da se unapredi društvena odgovornost nacionalne ekonomije, i to prevashodna u sledeće dve oblasti:
 1. Borbi protiv terorizma i
 2. Borbi protiv organizovanog kriminala, falsifikovanja i piraterije.
Prednosti koje donosi status AEO

 

Osnovne prednosti koje donosi sistem Ovlašćenog privrednog subjekta - AEO ogledaju se pre svega u mogućnosti:

 • Јednostavnijeg odobravanja pojednostavljenih carinskih postupaka;
 • Prethodnog obaveštenja da će se vršiti kontrola pošiljke  
 • Manje fizičkih i dokumentarnih kontrola
 • Davanje prednosti pošiljkama ako su odabrane za kontrolu
 • Izbor mesta kontrole  
 • Posredne pogodnosti koje se ogledaju pre svega u većoj sigurnosti koje poslodavac ima u svoje zaposlene, razvoj standarda, izbor dobavljača, sigurnost ulaganja i prevoza, izgradnja svesti o organizacionoj infrastrukturi i sposobnostima, saradnja među strankama u lancu nabavke, proaktivna tehnološka ulaganja i dobrovoljno pridržavanje bezbednosnih propisa.
 • Priznat kao bezbedan i siguran poslovni partner
 • Bolji odnosi sa carinom  
 • Bolji odnosi i priznanje drugih organa državne uprave


 Pravni osnov

Zakonodavni osnov za uvođenje statusa AEO je član 27. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018) kojim je propisano da privredni subjekat koji je poslovno nastanjen na carinskom području Republike Srbije i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom može podneti zahtev za dobijanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta.


Članovima 25.-43. Uredbe o carinskim postupcima i formalnostima („Sl. glasnik RS“, br. 39/2019) bliže je objašnjen sistem AEO.

 

Vrste AEO

Postoje dva odobrenja AEO koji se razlikuju prema olakšicama koje proizilaze iz određenog statusa:

 

1. AEO za carinska pojednostavljenja (označava se sa „AEO C“)

 

2. AEO za sigurnost i bezbednost („AEO S“).

 

Ako podnosilac zahteva ispunjava uslove i za izdavanje odobrenja za AEOC i za izdavanje odobrenja za AEOS, carinski organ nadležan za donošenje odluke izdaje kombinovano odobrenje”.

 

 

Naziv dokumenta.docx.pdf
Objašnjenje za dodelu statusa AEO
Smernice za AEO  
Odobrenje za AEO  
Zahtev za dobijanje statusa AEO  
Prilog 1 - Upitnik za samoprocenu  
Prilog 2 - Pretnje, rizici i moguća rešenja  
Prilog 3 - Izjava o sigurnosti  
Uputstvo za popunjavanje upitnika za samoprocenu ovlašćenih privrednih subjekata (OPS)  

 

Spisak privrednih društava koja poseduju AEO sertifikat

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina