Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Zeleni koridori - CEFTA dok traje pandemija Covid 19

 

Objašnjenje za promet robe na zelenim koridorima u regionu Zapadnog Balkana

 

Tačke prelaska unutar regiona CEFTA otvorene za prevoz robe

 

Lista osnovnih (prioritetnih) roba, koja je implementirana u sistemu SEED, se redovno ažurira i objavljuje na ovom sajtu. Ova jedinstvena lista se dogovara na nivou CEFTA regiona, odnosno usaglašavaju je sve CEFTA strane ugovornice. Želimo da vam skrenemo pažnju da pravo prioritetnog prolaska preko uspostavljenih zelenih koridora imaju robe sa pomenute liste, ukoliko nacionalnim zakonodavstvom nije propisano ograničenje prometa za određene vrsta roba sa ove liste.

Ažurirani spisak osnovnih roba za prioritetan prolazak – 01 01 2021


 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina