Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Poslovna kontakt grupa

 

U skladu sa utvrđenim terminima aktivnosti u Projektu koji se finansira iz predpristupnog fonda IPA 2011, a čiji je glavni cilj uvođenje NCTS-a (Novokompjuterizovanog tranzitnog sistema), sledeća bitna aktivnost utvrđena NCTS Nacionalnim projektnim planom je formiranje Poslovne kontakt grupe.
Cilj formiranja ovakve grupe je upoznavanje učesnika u carinskom postupku sa promenama koje predstoje u tranzitu, podizanje svesti o neophodnosti promene načina rada u njihovom poslovanja, ali isto tako i o potrebi da i oni blagovremeno rade na podizanju kapaciteta u oblasti ljudskih resursa i informacionih tehnologija.
Predsedavajući Poslovne kontakt grupe biće pomoćnik direktora Sektora za carinsko poslovanje i međunarodnu carinsku saradnju.
Takođe, Uprava carina je izradila Opšte uslove rada Poslovne kontakt grupe.
Osnivački sastanak Poslovne kontakt grupe zakazan je za 30.5.2013. godine u 11 časova u amfitetatru Uprave carina.

 

  Opšti uslovi rada Poslovne kontakt grupe 

 

Prezentacije

 

 Opšti uslovi rada Poslovne kontakt grupe - Veselin Milošević, pomoćnik direktora Sektora za carinsko poslovanje i međunarodnu carinsku saradnju

 

 Osnove NCTS i Nacionalni projektni plan - Olga Protić, rukovodilac projekata

 

 Elektronska komunikacija u okviru NCTS - LJiljana Јovanović, Sektor za informacione tehnologije Uprave carina Srbije

 

 

Tehnička dokumentacija

 

Razmena poruka između privrednih subjekata i NCTS-a (srpski)

Razmena poruka između privrednih subjekata i NCTS-a (engleski)

 

Razmena poruka između privredinih subjekata i Uprave Carina - GMS (srpski)

Razmena poruka između privredinih subjekata i Uprave Carina -GMS(engleski)

 

 

 

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina