Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Sindikalna aktivnost u Upravi carina Republike Srbije


U Upravi carina deluje Carinski Sindikat čija je reprezentativnost potvrđena još početkom aprila 2007. godine.

 

Trenutno Carinski Sindikat broji oko 2300 članova, koji su organizovani u jedinstvenu organizaciju sindikata na čijem je čelu predsednik Srećko Mrganić, dva podpredsednika Milutin Nikolić i Dragan Dragičević, kao i Izvršni odbor koji čine predsednici sindikalnih podružnica iz svih 15 carinarnica.

 

Tokom dugogodišnjeg delovanja u okviru Uprave carina Srbije, Carinski Sindikat se predano zalagao za zaštitu prava zaposlenih i pružao maksimalnu pomoć ugroženim carinskim službenicima u okviru postojećih mogućnosti.

 

U okolnostima u kojima se carinski službenici suočavaju sa ozbiljnim izazovima kada je u pitanju materijalni položaj zaposlenih, Carinski Sindikat zajedno sa rukovodstvom Uprave ulaže neprekidne napore kako bi se, nastupajući jedinstveno, izborili da taj položaj u najskorije vreme bude poboljšan.

 

Borbi Carinskog Sindikata veliku podršku pruža i aktuelni direktor Miloš Tomić nastojeći da svim relevantnim faktorima u nadležnom Ministarstvu i Vladi ukaže na nezavidnu situaciju u kojoj su se carinski službenici našli.

 

Očekuje se da će već do kraja tekuće godine ti zajednički napori rukovodstva i sindikata uroditi plodom, što će biti jasan znak da su preduzeti pravi koraci u cilju zaštite interesa zaposlenih.

 

O rezultatima do sada preduzetih mera i značaju jedinstvene borbe za prava radnika, zaposleni će biti obavešteni nakon  sastanka IO Carinskog sindikata sa pomoćnikom direktora-koordinatorom Veselinom Miloševićem i pomoćnikom direktora Sektora za kontrolu primene carinskih propisa Sonjom Lazarević koji će se održati u Upravi carina 30. oktobra 2017. godine.

 

 
Obaveštenje sa sastanka IO carinskog sindikata 
30.10.2017.
Pomoćnici direktora izneli su da je celokupno rukovodstvo na čelu sa direktorom upoznato sa teškim materijalnim položajem zaposlenih i ulaže velike napore da se  materijalna situacija poboljša.   Pokazana je spremnost rukovodstva da se sa Carinskim sindikatom istraje u borbi za poboljšanje materijalnog položaja.
 
Direktor Uprave carina sa svojim pomoćnicima inicirao je niz sastanaka sa Ministarstvom  finansija,  Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i premijerom Vlade Republike Srbije.
 
Nakon dugotrajnih razgovora  prepoznat je značaj carinske službe i njen doprinos punjenju budžeta, što je rezultiralo mogućnošću poboljšanja matrijalnog položaja carinskih službenika  na sledeći način: 
 Za carinske službenike Uprave carina  predviđeno je linearno povećanje plata od 10%.
Drugi vid povećanja treba očekivati  usvajanjem Zakona o carinskoj službi u iznosu od 20% za pojedine kategorije carinskih službenika predviđenih  članom  82.  Zakona. Ovim zakonom  biće u mnogo čemu poboljšan status  carinskih službenika iz razloga što su njime obuhvaćene  nagrade, priznanja i unapređenja.
 
Treći vid povećanja plata treba očekivati usvajanjem Zakona o platama koji će kroz izradu kataloga radnih mesta omogućiti 16 kategorija radnih mesta u okviru carinske službe i znatno poboljšanje materijalnog položaja.
 
 Predsednik Izvršnog odbora
 
 Srećko Mrganić

   

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina