Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Privremeni uvoz automobila sa stranim registarskim oznakama

utorak, 06 april 2021.

U okviru emisije SAT koja se bavi temama iz oblasti saobraćaja, automobilizma i turizma 4. aprila 2021. godine emitovan je i prilog o važećim propisima prilikom privremenog uvoza vozila sa stranim registarskim oznakama.

 

 

Novinarska ekipa emisije SAT pokušala je da dođe do detaljnih odgovora na pitanja ko ima prava da upravlja takvim vozilom, kada se možete naći u prekršaju, kao i kakav može biti ishod prekršajnih postupaka. Pojedina pitanja su bila upućena i Upravi carina, pa su i odgovori na njih citirani u pomenutom prilogu. 

 

''Uprava carina kaže da vozila sa stranim registarskim oznakama koja se privremeno uvoze u naše carinsko područje nakon šest meseci moraju da napuste Srbiju. Toliko traje rok za okončanje postupka privremenog uvoza u skladu sa našim carinskim propisima, ali i sa Međunarodnom konvencijom o privremenom uvozu, čiji je potpisnik i naša zemlja. Posle šest meseci od dana ulaska u Srbiju takvo vozilo zatečeno u saobraćaju na našim putevima postaje predmet carinskog prekršaja, u smislu da nije uredno prijavljeno carinskom organu kao roba koja se unosi u carinsko područje radi sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka. Takođe vozilo može biti oduzeto i ako se koristi za prevoz druge robe koja je predmet carinskog prekršaja ukoliko vrednost krijumčarene robe prelazi jednu trećinu vrednosti vozila. Zatim kada je samo vozilo namenski prerađivano za krijumčarenje, pa ima neku tajnu pregradu ili kada je uvezeno sa neispravnim papirima i falsifikovanim brojem šasije. I konačno, vozilo se tretira kao predmet carinskog prekršaja čak i ako se naknadno ustanovi da za njega nisu plaćene sve propisane uvozne dažbine. U svim navedenim slučajevima policija oduzima vozilo do okončanja prekršajnog postupka'', navodi se u citiranom delu odgovora Uprave carina.

 

 

Ekipa emisije SAT je nastavila da istražuje kako dalje teče postupak, što ih je dovelo i do sagovornika u Prekršajnom sudu, jer je sud taj koji odlučuje šta će se dalje dešavati sa vozilom i da li će ono biti vraćeno vlasniku ili će biti trajno oduzeto.

 

Gospodin Đuro Pavlica, zamenik predsednika Prekršajnog suda u Beogradu, je na pitanje kako donose konačnu odluku rekao da sudbina vozila zavisi od ishoda prekršajnog postupka.

 

 

''Ukoliko se utvrdi u prekršajnom postupku da je učinilac učinio prekršaj i odluka bude pravosnažna, u tom slučaju trajno se oduzima vozilo. U slučaju da lice protiv koga je podnet zahtev za pokretanje prekršanog postupka bude oslobođeno, po pravilu vozilo se vraća vlasniku vozila'' i dodao da oduzimanje vozila nije predviđeno u slučajevima kada nije učinjen carinski, već saobraćajni prekršaj.

 

Naime, na pitanje novinara šta se dešava sa vozilom koje je oduzeto nekome zbog nedozvoljenog upravljanja automobilom koji je registrovan u inostranstvu, sagovornik iz Prekršajnog suda je potvrdio da je u tom slučaju učinjen prekršaj koji je propisan Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i u tom slučaju se izriče samo novčana kazna u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili alternativna kazna zatvora u trajanju do 30 dana.

 

 

Kada, međutim, sud ustanovi da carinski prekršaj zaista postoji, kazna se ne ogleda samo u oduzimanju vozila, već i u novčanoj kazni u iznosu od jednostrukog do četvorostrukog iznosa vrednosti samog vozila. Novinar u prilogu konstatuje da kazne za carinski prekršaj mogu biti ogromne, čime se poručuje da će oni koji pokušaju da prevare državu to morati skupo da plate.

 

 

Na kraju priloga se međutim postavlja se pitanje zašto se onda u praksi događa da policija oduzme vozilo sa stranim registarskim oznakama i kad ono uopšte nije predmet carinskog prekršaja, ali kako autor navodi, do tog odgovora nisu mogli da dođu jer im iz MUP-a nije odgovoreno.

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina