Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

INFO ZA FIZIČKA LICA:

+ 381 11 2670-158
+ 381 11 3196-138

 

INFO ZA PRAVNA LICA:

+ 381 11 269-08-22
+ 381 11 267-56-83
+ 381 11 319-61-31
+ 381 11 319-61-38

 

INFO O POŠTANSKIM POŠILJKAMA (stižu običnom poštom):


• Carinska ispostava Pošta Beograd + 381 11 2015 800

(potom ukucati jedan od tri moguća lokala: 11 820; 11 821 ili 11 822)
• Carinski referat Pošta Novi Sad +381 21 469 133
• Carinski referat Pošta Niš +381 18 265 622

 

INFO O KURIRSKIM POŠILJKAMA (stižu brzom poštom):


• Carinska ispostava Aerodrom Beograd (robno):

+381 11 209 42 50 ; +381 11 209 73 08
• Carinska ispostava DHL + 381 11 310 55 79

 

KONTAKTI KOMPANIЈA:
DHL +381 11 310 55 00; +381 22 366 000
UPS + 381 11 2286 422
FEDEX + 381 11 310 94 00
TNT + 381 11 333 25 55

 

INFO O BANKARSKIM GARANCIЈAMA:


• ZA NOVE: + 381 2015 864; + 381 2015 867
• ZA POVRAĆAЈ STARIH: + 381 2015 866

 

DETALJNIЈI KONTAKTI:

http://www.upravacarina.rs/cyr/Kontakt/Stranice/Kontakt.aspx

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina