Preskoči veze navigacije
Usluge na koje se plaćaju takse
Besplatne usluge

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

USLUGE CARINSKOG ORGANA

 

Nastojeći da izađe u susret potrebama građana i poslovne zajednice, Uprava carina Srbije pruža razne vrste informacija i usluga.

 

Neke od informacija koje pružamo su opšteg karaktera, dok se neke izdaju na zahtev stranke o konkretnom i jasno navedenom slučaju, pa kao takve predstavljaju stručno mišljenje.

 

O razlici u navedenim kategorijama informacija i usluga pročitajte više u meniju na levoj strani.

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina