Preskoči veze navigacije
Usluge na koje se plaćaju takse
Besplatne usluge

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

USLUGE CARINSKOG ORGANA

 

Nastojeći da izađe u susret potrebama građana i poslovne zajednice, Uprava carina Srbije pruža razne vrste informacija i usluga.

 

Neke od informacija koje pružamo su opšteg karaktera, dok se neke izdaju na zahtev stranke o konkretnom i jasno navedenom slučaju, pa kao takve predstavljaju stručno mišljenje.

 

O razlici u navedenim kategorijama informacija i usluga pročitajte više u meniju na levoj strani.

 

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina