Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

                                           Program CARINA 2020  

 

 

 

Program Carina 2020 uspostavljen je Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta 1294/2013 od 11. decembra 2013. godine.  Započeo je 1. januara 2014. godine i trajaće do 31. decembra 2020. godine. Za realizaciju programa nadležan je Generalni direktorat Evropske komisije za poreze i carinsku uniju (DG TAXUD – Directorate General for Taxation and Customs Union), to jest centralni tim unutar DG TAXUD za upravljanje programom (CPMT - Central programme management team).
 
Program je definisan tako da obezbeđuje podršku i smernice za rad carinskim administracijama u cilju efikasnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta Evropske unije, putem saradnje zemalja učesnica programa (njihovih carinskih administracija i službenika).

 

Specifični ciljevi programa su:

-      Podrška carinskim administracijama u zaštiti finansijskih i ekonomskih interesa Unije (uključujući borbu protiv prevara i zaštitu prva intelektualne svojine);

-         Povećanje bezbednosti i sigurnosti, zaštita građana i životne sredine;

-          Unapređenje administrativnih kapaciteta carinskih administracija;

-          Јačanje konkurentnosti evropskih preduzeća.

 

Suština programa je da obezbedi da 28 carinskih administracija u EU sprovodi jedan zajednički carinski zakon na što ujednačeniji način.
 
Program je, pre svega, namenjen zemljama članicama EU, ali je pod određenim uslovima dostupan i zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za pristupanje EU, sa ciljem da im pruži podršku u razvoju kapaciteta za obavljanje carinskih poslova u periodu pre i posle pristupanja. To podrazumeva podršku za unapređenje razumevanja carinskih propisa i procedura EU, podsticanje razmene iskustava i regionalne saradnje između carinskih administracija, modernizacije carinskih formalnosti i unapređenje informacionih sistema u domenu razmene informacija i borbe protiv prevara.

 

Trenutno u programu učestvuju 34 carinske administracije: 28 zemalja EU, kao i Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Turska i Crna Gora (kao zemlje kandidati za članstvo u EU). Ukupan budžet programa iznosi 522,9 miliona evra i njega kontroliše Evropska komisija.
 
Programske aktivnosti se mogu svrstati u tri grupe: 

o        Izgradnja kapaciteta IT

o        Zajedničke akcije

o        Unapređenje ljudskih resursa

 

Zajedničke akcije u okviru programa su:

       Seminari i radionice

       Projektne grupe

       Radne posete

       Monitoring aktivnosti

       Ekspertski timovi

       Izgradnja kapaciteta

       Obuke

       Zajedničke komunikacione akcije

 

U svim navedenim zajedničkim akcijama (osim radnih poseta) učestvuje se na osnovu poziva koje Evropska komisija/DG TAXUD upućuje zemaljama učesnicama. Nasuprot toga, radne posete su instrument koji zemlje učesnice iniciraju same, a na teme koje su od važnosti za svaku od njih. Radna poseta podrazumeva posetu carinskih službenika nacionalne administracije stranoj administraciji radi realizacije unapred definisanog cilja, koji mora biti u vezi sa ciljevima i prioritetima definisanim u Godišnjem programu rada programa Carina 2020. Svrha radnih poseta je poboljšanje efikasnosti i efektivnosti rada nacionalnih administracija putem razmene znanja i iskustava sa kolegama iz drugih carinskih službi.

 

Da bi carinski službenik učestvovao u bilo kojoj od aktivnosti programa mora da ispunjava dva uslova:

     -  da dobro poznaje temu o kojoj je reč i

    - da poznaje jezik koji je dogovoren kao radni jezik sastanka/događaja/radne posete.

 

Spisak radnih poseta - Carina 2020 

 

Spisak radnih poseta - Carina 2013

 

Republika Srbija učestvuje u programu Carina 2020 od 19. novembra 2014. godine, kada je na snagu stupio Međunarodni sporazum između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Programu Evropske unije „Carina 2020“.

 

Za sprovođenje programa u Republici Srbiji nadležna je Uprava carina Srbije (UCS), koja je imenovala tim za koordinaciju programa, koji čine: nacionalni koordinator - zadužen za opštu koordinaciju i upravljanje programom u UCS; predstavnik Komiteta Carina 2020 (u pitanju je upravljačko telo programa, a Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u EU prisustvuje sastancima u svojstvu posmatrača); koordinator za radne posete, nacionalni PICS menadžer i osoba nadležna za finansijsku kontrolu.

 

Kako bi Republika Srbija bila učesnik programa „Carina 2020“, UCS uplaćuje godišnju finansijsku kontribuciju, što je na osnovu potpisanog Sporazuma pravilo koje važi za sve zemlje koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u EU. S druge strane, zemljama učesnicama su zapravo na raspolaganju sredstva Evropske komisije (koja podležu kontroli EK).

 

Program EU koji je prethodio tekućem bio je program Carina 2013, u kome je UCS učestvovala od 1. aprila 2009. godine do 31. marta 2014. godine. Tokom tih pet godina ukupno 208 carinskih službenika je učestvovalo u aktivnostima programa. Održano je 212 događaja u kojima je obavljeno 420 učešća. Od tog broja, 163 carinskih službenika je učestvovalo u 38 radnih poseta.

 

Za dodatne informacije o programu na raspolaganju je Nacionalni koordinator programa „Carina 2020“ Ivan Milošević, samostalni savetnik u Odeljenju za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije (+381 11 2015 945, miloseviciv@carina.rs).


 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina