Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

BILATERALNI SPORAZUMI  (29)
 
  

1.Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Јugoslavije i Vlade Republike Makedonije o carinskoj saradnji i uzajamnoj pomoći („Sl. list SRЈ - Međunarodni ugovori”, br. 5/96). Stupio na snagu 19. aprila 1997. godine. 

 
2. Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Јugoslavije i Vlade Ruske Federacije o saradnji i uzajamnoj pomoći carinskih službi („Sl. list SRЈ - Međunarodni ugovori”, br. 2/97). Stupio na snagu 20. avgusta 1997. godine. 
 
3. Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Јugoslavije i Vlade Republike Bugarske o carinskoj saradnji i uzajamnoj pomoći („Sl. list SRЈ - Međunarodni ugovori”, br. 2/98). Stupio na snagu 11. aprila 1998. godine.
 
4. Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Јugoslavije i Vlade Rumunije o carinskoj saradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u sprečavanju, istraživanju i suzbijanju carinskih prekršaja („Sl.list SRЈ - Međunarodni ugovori”, br. 2/98). Stupio na snagu 8. jula 2001. godine.
 
5. Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Јugoslavije  i Vlade Češke Republike o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima („Sl. list SRЈ-Međunarodni ugovori”, br. 1/01). Stupio na snagu 24. juna 2001. godine.
 
6. Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Јugoslavije i Vlade Republike Mađarske o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinski pitanjima („Sl. list SRЈ - Međunarodni ugovori”, br. 6/98). .Stupio na snagu 8. februara 1999. godine.
 
7. Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Јugoslavije i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima („Sl . list SRЈ – međunarodni ugovori”, br. 4/01). Stupio na snagu 29. jula 2001. godine.
 
8. Ugovor između Savezne Republike Јugoslavije i Bosne i Hercegovine o carinskoj saradnji i uzajamnoj pomoći („Sl. list SRЈ - Međunarodni ugovori”, br. 4/02). Stupio na snagu 25. avgusta 2004. godine.
 
9. Sporazum o uzajamnoj administrativnoj pomoći u sprečavanju, istraživanju i suzbijanju carinskih prekršaja između Savezne vlade Savezne Republike Јugoslavije i Vlade Republike Turske („Sl. list SRЈ - Međunarodni ugovori”,  br. 4/03). Stupio na snagu 1. maja 2003. godine.
 
10. Sporazum između Vlade Republike Srbije i vlade Republike Hrvatske o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima („Sl. glasnik RS”, br. 34/06). Stupio na snagu 1. oktobra 2006. godine.
 
11. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima. („Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori”, br. 102/2007).  Stupio je na snagu 1. jula 2008. godine.
 
12. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima („Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori” br. 102/2007).  Stupio je na snagu 1. februara 2010. godine.
 
13. Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Јugoslavije i Vlade Republike Francuske o uzajamnoj administrativnoj pomoći u sprečavanju, otkrivanju i suzbijanju carinskih prekršaja („Sl. list SFRЈ - Međunarodni ugovori”, br. 17/72). Stupio na snagu 22. novembra 1971. godine.
 
14. Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Јugoslavije i Republike Austrije o administrativnoj saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima u cilju suzbijanja povreda carinskih propisa („Sl. list SFRЈ - Međunarodni ugovori”, br. 14/79). Stupio na snagu 1. avgusta 1979. godine.
 
15.  Sporazum između Saveznog izvršnog veća skupštine Socijalističke Federativne  Republike Јugoslavije i Vlade Republike Grčke o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima  („Sl. list SFRЈ - Međunarodni ugovori”, br. 9/86). Stupio na snagu 1. februara 1986. godine.
 
16.Sporazum između Saveznog izvršnog veća skupštine Socijalističke Federativne Republike Јugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima. Potpisan u Beogradu dana 23. januara 1989. godine. Stupio na snagu 1. septembra 1989. godine.
 
17. Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Јugoslavije i Savezne Republike Nemačke o uzajamnoj administrativnoj pomoći u sprečavanju, otkrivanju i suzbijanju povreda carinskih prekršaja („Sl. list SFRЈ- Međunarodni ugovori”, br. 4/76). Stupio na snagu 1. septembra 1975. godine.
  
18. Sporazum između Saveznog izvršnog veća skupštine Socijalističke Federativne  Republike Јugoslavije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o uzajamnoj pomoći između njihovih carinskih uprava. Potpisan u Beogradu dana 11. aprila 1990. godine. Stupio na snagu 19. novembra 1990. godine.

 

19. Sporazum o uzajamnoj administrativnoj pomoći između Savezne Valade Savezne Republike Јugoslavije i Vlade Republike Italije u sprečavanju, istraživanju i suzbijanju carinskih prekršaja („Sl. list SRЈ- Međunarodni ugovori”, br.4/2003). Stupio na snagu 11. novembra 2010. godine.

20. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o  saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima („Sl. glasnik RS”, ''Međunarodni ugovori'' br. 1/2011). Stupio na snagu 1. septembra 2011. godine.
 
21. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima (Sl. glasnik RS- ''Međunarodni ugovori'', br. 8/2011). Stupio na snagu 1. januara 2012. godine. 

 

22. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima. („Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 10/2010). Stupio na snagu 1. novembra 2012. godine.   

 

23.  Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima (''Sl. glasnik RS-Međunarodni ugovori'', br. 3/2012). Stupio na snagu 1. februara 2013. godine.

 

24.  Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima (Sl.glasnik RS - Međunarodni ugovori'', br. 6/2012). Stupio na snagu 10. marta 2013. godine.

  

25. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, Protokol 6 o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima. Stupio na snagu 1. septembra 2013. godine.

 

26.  Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima (Sl.glasnik RS - Međunarodni ugovori br.11/14). Stupio na snagu 1. decembra 2014. godine. 
 

27.  Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u sprečavanju, istraživanju i suzbijanju carinskih prekršaja. Potpisan u Beogradu 10. novembra 2014. godine. Stupio na snagu 1. juna 2015. godine 

 

28. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima. Potpisan u Beogradu, 12. oktobra 2018. godine.

 

29. Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS). Potpisan u Skoplju, 26. avgusta 2019. godine.

 

 

               

Sporazumi o carinskoj saradnji koji još nisu stupili na snagu

 

1. Sporazum između Vlade Republike Srbije i vlade Republike Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana o uzajamnoj pomoći i saradnji u carinskim pitanjima („sl.glasnik rs”, br. 34/06).
Potpisan u Teheranu, 1. juna 2005. godine
Kod nas je ratifikovan 2006. godine. Iran ga još nije ratifikovao.
 
 
  

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina