Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

 

22. decembar 2017. godine
Komisija pokreće novi "Sistem carinskih odluka" za poslovnu zajednicu
Evropska komisija je u oktobru 2017. godine pokrenula novi pan-EU elektronski sistem kako bi poslovnoj zajednici olakšala dobijanje dozvole za uvoz robe.
Novi sistem carinskih odluka (CDS) omogućiće poslovnoj zajednici upotrebu do 22 različite vrste carinskih aplikacija na mreži putem EU trgovinskog portala.
Pristup CDS je sigurniji od postojećih procedura, a uvoznici u svim državama članicama mogu koristiti isti portal sa aplikacijama koje se razmjenjuju između svih relevantnih carinskih organa.
Novi sistem kao jedan od prvih rezultata novog Carinskog zakonika Unije (UCC), koji predstavlja značajanu reviziju postojećeg carinskog zakonodavstva EU, stupio je na snagu 1. maja 2016. godine.
Modul e-učenja takođe je objavljen da bi pomogao budućim korisnicima sistema carinske odluke da sami koriste sistem u skladu sa njihovom ulogom.

Detaljnije pogledati na: http://ec.europa.eu/newsroom/taxud/item-detail.cfm?item_id=604976&newsletter_id=

 

 EU carina je prošle godine zaplenila preko 41 milion falsifikovanih proizvoda na granicama EU
Nove brojke koje je objavila Evropska komisija pokazuju da su carinski organi u 2016. godini zaplenili više od 41 miliona falsifikovanih proizvoda na spoljnoj granici EU.
Zaplenjena roba je imala ukupnu vrednost od preko 670 miliona evra,a više od trećnine činili su svakodnevni proizvodi koji su potencijalno opasni za zdravlje i sigurnost - kao što su hrana i piće, lekovi, igračke i električna roba za domaćinstvo.
Najveći procenat činile su cigarete (24%), zatim igračke (17%), prehrambeni proizvodi (13%) i materijali za pakovanje (12%). Broj zaplenjene robe porastao je za 2% u odnosu na 2015. godinu.
Kina ostaje lider kada se radi o poreklu falsifikovane robe: 80% robe stiglo je iz Kine 2016. godine. Velike količine cigareta potiču iz Vijetnama i Pakistana, Singapur je glavni izvor za falsifikovano alkoholno piće, Iran za falsifikovanu odeću, Hong Kong za mobilne telefone, dok je Indija na vrhu liste za falsifikovane lekove.

Detaljnije pogledati na: http://ec.europa.eu/newsroom/taxud/item-detail.cfm?item_id=126201&newsletter_id=268

 

16. avgust 2017. godine

Komisija predlaže nova pravila za sprečavanje ilegalnog uvoza kulturnih dobara
Evropska komisija je 13. jula 2017. predložila nova pravila za sprečavanje ilegalnog uvoza i prometa kulturnih dobara izvan EU, često povezanih sa finansiranjem terorizma i drugim kriminalnim aktivnostima.
Nova pravila predviđaju niz akcija koje bi trebalo da osiguraju otežavanje uvoza nezakonitih kulturnih dobara u budućnosti:
• Nova zajednička definicija EU o "kulturnim dobrima" prilikom uvoza koja obuhvata širok spektar predmeta, uključujući arheološka otkrića, drevne svitke, ostatke istorijskih spomenika, umetnička dela, zbirke i antikvitete.
• Uvođenje novog uvoznog sistema licenciranja za uvoz kulturnih dobara za koje je poznato da su najviše ugrožene, kao što su arheološki objekti, delovi spomenika i drevni rukopisi i knjige.
• Za ostale kategorije kulturnih dobara, uvoznici će morati da podnesu potpisanu izjavu ili izjavu kao dokaz da je roba izvezena legalno iz treće zemlje.
• Carinske vlasti će takođe imati ovlašćenje da zaplene i zadrže robu kada se ne može dokazati da su predmetna kulturna dobra legalno izvezena.
Detaljnije pogledati na: http://ec.europa.eu/newsroom/taxud/newsletter-specific-archive.cfm?serviceId=268

 

Јavne konsultacije o razmeni carinskih podataka sa trećim zemljama
Evropska komisija traži mišljenje svih zainteresovanih strana o razmeni carinskih informacija sa trećim zemljama. Ovo uključuje doprinose građana, kompanija, nevladinih organizacija, akademika, javnih službi, međunarodnih organizacija itd.
 Cilj konsultacija je sakupljanje mišljenja zainteresovanih strana o potrebi za akcijom EU usmerenom na uvođenje efikasnog alata za omogućavanje sistemske razmene carinskih informacija sa trećim zemljama i, u slučaju da postoji, o tome na koji način bi se ovaj alat i njegov opseg mogli uobličiti.
Detaljnije pogledati na: http://ec.europa.eu/newsroom/taxud/newsletter-specific-archive.cfm?serviceId=268

 

15. avgust 2017. godine

 Ispravke i dopune Carinskog zakona Unije
Evropska komisija je 8. juna usvojila ispravku i izmenu Uredbe o Carinskom zakonu Unije (UCC). Tekst je objavljen u Službenom listu, a nova pravila  su stupila na snagu 14. juna 2017. godine.

Najvažnije promene mogu se sumirati na sledeći način:
• Razjašnjenje i pojednostavljenje pravila za izdavanje dugoročne deklaracije dobavljača (na primer, ponovno uvođenje mogućnosti izdavanja u bilo kom trenutku u godini jedne deklaracije koja pokriva celu kalendarsku godinu - član 62);
• Izvoznicima je dato više vremena da dobiju broj registrovanog izvoznika (REX) u svrhu sporazuma o olakšavanju trgovine, posebno za Sporazum EU-Kanada (CETA) [član 68];
• Međunarodni drumski saobraćaj je bolje osiguran u finansijskom smislu jer se ograničenje do kojeg bilo koje garantno udruženje može postati odgovorno u vezi sa određenim operacijama međunarodnog drumskog transporta (TIR) povećalo sa 60.000 EUR na 100.000 EUR [član 163];
• Objašnjena su pravila za izlazne carinske ispostave u slučajevima izvoza, nakon čega sledi tranzit akcizne robe [član 329 (8)].

Detaljnije pogledati na: http://ec.europa.eu/newsroom/taxud/newsletter-specific-archive.cfm?serviceId=268

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina