Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

PROЈEKTI EVROPSKE UNIЈE

 

TEHNIČKA POMOĆ CARINSKOЈ ADMINISTRACIЈI SRBIЈE
PROЈEKAT PRIPREME ZA UVOĐENJE AUTOMATIZOVANOG UVOZNOG I IZVOZNOG POSTUPKA

 

Projekat tehničke pomoći Carinskoj administraciji Srbije namenjen pripremi za uvođenje automatizovanih sistema uvoza i izvoza, finansiran je sredstvima iz pretpristupnih fondova IPA 2013 od strane Evropske unije uiznosu od 1.411.335 evra, dok Republika Srbija učestvuje u sufinansiranju sa dodatnih 156.815 evra.

.

Svrha projekta ''Tehnička pomoć za uspostavljanje institucionalnog okvira za implementaciju automatizovanih uvoznih i izvoznih sistema (AIS/AES)'' je stvaranje uslova za implementaciju automatizovanih sistema uvoza i izvoza, odnosno uvođenje bespapirnog uvoznog i izvoznog postupka koji će značajno olakšati i unaprediti kvalitet usluga razmene informacija i efikasnost poslovanja. Potpuna implementacija ovih sistema je i jedan od uslova za pristupanje Evropskoj uniji.

 

Sveobuhvatni cilj projekta je unapređenje kvaliteta servisa koji Uprava carina pruža poslovnoj zajednici i građanima kroz modernizaciju i jačanje sopstvenih administrativnih i operativnih kapaciteta.

Od uvođenja bespapirnog poslovanja se očekuju brojne koristi kao što su: smanjenje vremena i troškova neophodnih za obavljanje uvoznih i izvoznih carinskih postupaka, povećanje konkurentnosti naše privrede i zaštita građana kroz bolju kontrolu uvoza i izvoza, poboljšanje aspekata sigurnosti  i bezbednosti, ali i efikasnije punjenje budžeta.

 

U okviru projekta postići će se sledeći rezultati:

REZULTATI PROЈEKTA:

 

Rezultat 1
Pripremljena pravna i organizaciona usklađenost (poboljšani nacrti pravnih propisa, uspostavljeni pravni okvir za bespapirno poslovanje I Carinski zakon usklađen sa Carinskim zakonom EU, pripremljene smernice za model transformacije organizacije Uprave carina prema ugledu na najbolju praksu država članica EU i podignuta svest poslovne zajednice o primeni bespapirnog poslovanja).

Rezultat 2
Uvođenje institucionalnog okvira za sprovođenje AIS/AES i sistem upravljanja carinskim odobrenjima (odlukama). Aktivnosti vezane za rezultat 2 obuhvatale su modeliranje poslovnih procesa za AIS/AES, te pripremu strateških IT dokumenata. 

Rezultat 3
Unapređen stručni kapacitet Uprave carina Republike Srbije.

 

Prezentacije sa završnog događaja 

 Prezentacija sa završnog događaja

  

 

 

NCTS - NEW COMPUTERIZED TRANSIT SYSTEM
NOVI KOMPЈUTERIZOVANI TRANZITNI SISTEM 

 

European Commission Liaison OfficeProjekat: "Izgradnja administrativnih kapaciteta carinske službe za punu implementaciju zajedničkog tranzita Evropske unije."

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije.

 

 

 

 

  

Lokalni tranzit i tranzit u zajednici

Više informacija o lokalnom i tranzitu u zajednici biće postavljeno na sajt čim bude dostupno.

 

 

Bankarske garancije

 Podnošenje bankarske garancije kao oblika obezbeđenja za naplatu carinskog duga

 

 

Prezentacije za članove Privredne komore, održane u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu:

 Tranzit u trgovini

 Konvencija o zajedničkom tranzitu

 

 

Veb stranice Evropske komisije:

 Šta je carinski tranzit?

 Konvencija o proceduri lokalnog tranzita

 

Prezentacije sa seminara organizovanog u okviru tvining projekta Uprava carina Srbije i Francuske podržanog od strane Delegacije Evropske unije

  Carina i preduzeća 

  Ovlašćeni privredni subjekat

  Sistem kontrole uvoza (ICS) i sistem kontrole izvoza(ECS)

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina