Контакти царинарница

Београд
Царинарница Београд
+381 11 2752 066
+381 11 2752 129
Жоржа Клемансоа 37, 11000 Београд
Примедбе и жалбе у поштанском саобраћају
Управна зграда царинарнице Београд Царинска испостава Лука Београд
Кабинет управника: +381 11 2753 355
+381 11 2753 587
ЖОРЖА КЛЕМАНСОА 37
Одсек за ФМП и продају робе (Бежанијска коса)
+381 11 201 59 51
Царинска испостава Лука Београд
+381 11 2754 923
ЖОРЖА КЛЕМАНСОА 37
Царинска испостава Ранжирна станица Макиш – Београд
+381 11 2577 104
+381 11 3616 885
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА ББ
Царинска испостава Складишта
+381 22 2156036, +381 22 2156037 и +381 22 2156039
ВУКА КАРАЏИЋА 14
Царинска испостава Београд
+381 11 630 80 61
БАЛАНИЧКА 6
Царинска испостава Остружница-Београд
+381 11 2015-800, локал 11841
БОРЕ СТАНКОВИЋА 16-Остружница
Царинска испостава Терминал II
+381 11 2686 529
МАРШАЛА ТИТА 226 Б
Царинска испостава Пошта Београд
+381 11 2015-800 локал 11822
УГРИНОВАЧКА 210 Б
Царинска испостава Панчево
+381 13 353 168
ЛУКА ДУНАВ 1
Царинска испостава за послове царинског надзора Београд
+381 11 2760 027, +381 11 2760 028, +381 11 2760 112
ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ
Царински реферат Савско пристаниште
+381 11 2624 867
КАРАЂОРЂЕВА 4-6
Царинска испостава аеродром „Никола Тесла“
+3811 2097 185
+381 11 3195 727
Aerodrom Beograd br. 47
Царинска испостава Аеродром Београд
Робно: +381 11 209-42-50; 209-73-08
Aerodrom Beograd br. 47
Царинска испостава за курирске пошиљке DHL
+381 11 310 5579
+381 11 310 55 83
КРЕШИНА 35
Царинска испостава Терминал Београд
Шеф испоставе: +381 11 3164 291
ПРЕКОНОШКА 12
Вршац
Царинарница Вршац
+381 13 805 008
+381 13 805 364
Булевар Ослобођења бр. 9, 26300 Вршац
Царинарница Вршац - Управна зграда
Кабинет управника: +381 13 805 007
Царинска испостава Железничка станица Вршац
+381 13 805 009
Царински реферат Аеродром Вршац
Царинска испостава Ватин
+381 13 821 090
Царинска испостава Калуђерово
+381 13 2848 044
Царинска испостава Хемофарм Вршац
Шеф испоставе: +381 13 803 463, +381 13 803 461
Димитровград
Царинарница Димитровград
+381 10 361 377
+381 10 361 783
Балканска 103, 18320 Димитровград
Царинарница Димитровград – Управна зграда
Кабинет управника +381 10 360 – 146
Кабинет управника +381 10 360 – 146
Царинска испостава Градина
Путнички: + 381 10 361 194 Шеф испоставе: + 381 10 362 229
Царинска испостава Терминал – Градина
Терминал: +381 10 361 989 Шеф испоставе: +381 10 360 549
Царинска испостава Железничка станица Димитровград
+381 10 361 996
+381 10 361 996
Царински реферат Пирот
+381 10 320 950
+381 10 320 950
Царинска испостава Слободна зона Пирот
+381 10 304 126, Шеф: +381 10 304 077
+381 10 304 126
Зрењанин
Царинарница Зрењанин
+381 23 541 420
+381 23 541- 133
Царинска бр. 3, 23000 Зрењанин

Царинарница Зрењанин Управна зграда
+381 23 541 420, +381 23 541 424
+381 23 544 808
Царинска испостава Зрењанин
+381 23 541 420
Царински реферат Слободна зона Зрењанин
+381 23 581 740
+381 23 581 740
Царинска испостава Кикинда
+381 0230 422-202
+381 0230 422-202
Царинска испостава Српска Црња
+381 23 811 760
+381 23 811 760
Царински реферат Међа
Царински реферат Јаша Томић
+381 23 848 270
+381 23 848 270
Царински реферат Наково
+381 230 454 304
+381 230 454 304
Царински реферат Врбица
+381 23 70 351
+381 23 70 351
Кладово
Царинарница Кладово
+381 19 801 270, +381 19 801 629
+381 19 801 270, +381 19 801 629
Дунавска 45, 19320 Кладово
Царинарница Кладово - Управна зграда
+381 19 801 270, +381 19 801 629
+381 19 801 270, +381 19 801 629
Царинска испостава Ђердап
+381 19 808 371
Царинска испостава Вршка Чука
Шеф испоставе: +381 19 423 660 Дежурна служба: +381 19 425 448
Царинска испостава Мокрање
Шеф испоставе: +381 19 549 490 Дежурна служба: +381 19 549 590
Царинска испостава Прахово
Шеф испоставе: +381 19 3524 013 Дежурна служба: +381 19 3524 025
Царински реферат Ђердап II
+381 19 560 180
Царинска испостава Велико Градиште
+381 12 662 136
Царински реферат Зајечар
Шеф реферата: +381 19 432 525 Дежурна служба: +381 19 432 520
Царинска испостава Бор
Шеф реферата: +381 30 427 499
Царински реферат Мајданпек
Шеф реферата: +381 30 570 255
Крагујевац
Царинарница Крагујевац
+381 34 6335 672
+381 34 6335 639
Лепенички булевар бр. 37, 34000 Крагујевац
Царинарница Крагујевац – Управна зграда
Кабинет управника: +381 34 6336 157
+381 34 6335 426
Царинска испостава Крагујевац
+381 34 6333 076
+381 34 6333 076
Царински реферат Железничка станица Крагујевац
+381 34 332 086
+381 34 332 086
Царински реферат Слободна зона Крагујевац
+381 34 352 732 и +381 34 352 733
+381 34 352 732 и +381 34 352 733
Царински реферат Лапово
+381 34 853 522
+381 34 853 522
Царинска испостава Јагодина
+381 35 243 276, Шеф: +381 35 243 973
+381 35 243 973
Царински реферат Аранђеловац
+381 34 6712 811
+381 34 6724 252
Царински реферат Смедеревска Паланка
+381 26 310 618
+381 26 310 618
Царински реферат Младеновац
+381 11 823 39, +381 11 823 39 64
+381 11 823 39
Царински реферат Пожаревац
+381 12 522 729
+381 12 522 729
Царинска испостава Смедерево
+381 26 663 826
Царински реферат за металску индустрију Железара
+381 26 223 017
+381 26 223 017
Царински реферат Слободна зона Смедерево
+381 26 240 365
Царински реферат Велика Плана
Краљево
Царинарница Краљево
+381 36 311310
+381 36 321310
Моше Пијаде 1, 36000 Краљево
Царинарница Краљево – Управна зграда
+381 36 321 310
+381 36 311 310
Царинска испостава Краљево
+381 36 5444 112, Шеф испоставе: +381 36 5444 113
Царинска испостава Чачак
+381 32 5374 051
+381 32 5374630
Царински реферат Аеродром Морава
+38136307062
+38136307060
Царински реферат Горњи Милановац
+381 32 710941
+381 32 711049
Царински реферат Рашка
+381 36 732 147
+381 36 732 148
Царински пункт Рудница
+381 36 734 192 064 855 81 21
+381 36 734 192
Царинска испостава Нови Пазар
+381 20 318 001 +381 20 323077
+381 20 318 001
Царински реферат Тутин
0648583364
Царинска испостава Шпиљани
+381 20 453 483 064 855 81 22
+381 20 453 403
Царински пункт Брњачки Мост
+381 20 317 251 0648558120
+381 20 317 251
Крушевац
Царинарница Крушевац
+381 37 35 01 701
+381 37 35 01 702
Јасички пут бб, 37000 Крушевац
Царинарнска испостава Крушевац
+381 37 35 01 703
Царински реферат Слободна зона Крушевац
Царински реферат Трстеник
+381 37 715 012
Царински реферат Параћин
+381 358 571 044
Ниш
Царинарница Ниш
Димитрија Туцовића бр.16, 18000 Ниш
Царинарница Ниш - Управна зграда
Кабинет управника: +381 18 263 060, +381 18 261 419
+381 18 264 450
Царинска испостава Железничка станица Ниш
+381 18 4550 230
+381 18 4550 230
Царински реферат Пошта Ниш
+381 18 265 622
+381 18 265 622
Царинска испостава Терминал Ниш
+381 18 4583 033
+381 18 4583 033
Царински реферат Аеродром Константин Велики
+381 18 4150 581
Царински реферат Дуванска Ниш
Царински реферат Књажевац
+381 19 731 597
+381 19 731 597
Царинска испостава Врање
+381 17 421 023
+381 17 421 023
Царинска испостава Лесковац
+381 16 212 734
+381 16 212 734
Царински реферат Стрезимировци
+381 17 829 615
+381 17 829 615
Царинска испостава Прокупље
+381 27 333 080
+381 27 333 080
Царински реферат Рибарци
+381 17 878 – 111
+381 17 878 – 111
Царинска испостава Прешево
+381 17 7666 046, +381 17 7666 036
+381 17 7666 046, +381 17 7666 036
Царинска испостава Терминал Прешево
+381 17 664 983, +381 17 664 985
+381 17 664 983, +381 17 664 985
Царинска испостава Железничка станица Ристовац
+381 17 7450 529
+381 17 7450 529
Царински реферат Прохор Пчињски
+381 17 58 027
+381 17 58 027
Нови Сад
Царинарница Нови Сад
+381 21 421 388
+381 21 452 254
Царинска 1, 21000 Нови Сад
Царинарница Нови Сад – Управна зграда
Кабинет управника: +381 21 452 254
Царинска испостава Лука и складишта Нови Сад
+381 21 6410 268, +381 21 6410 278
+381 21 6410 378
Царински реферат за речни саобраћај Нови Сад
+381 21 524 475
+381 21 524 475
Царински реферат Нови Сад
+381 21 421 388
+381 21 421 388
Царинска испостава Ранжирна железничка станица
+381 21 442 088, Шеф испоставе: +381 21 443 315
+381 21 442 088
Царински реферат за послове царинског надзора Нови Сад
+381 21 544 803, +381 21 544 816
+381 21 544 803, +381 21 544 816
Царински реферат Слободна зона Нови Сад
+381 21 2101 300
+381 21 2101 300
Царински реферат Пошта Нови Сад
+381 21 469 133
Царински реферат Врбас
+381 21 794 280, +381 21 794 281
+381 21 794 280, +381 21 794 281
Царинска испостава Батровци Теретни
+381 22 27 33 008, Путнички тел: +381 22 27 33 016
+381 22 27 33 008, Путнички факс: +381 22 27 33 016
Царинска испостава Шид
+381 22 716 890
+381 22 716 890
Царински реферат Инђија
+381 22 2100 237
Војводе Путника бб (просторије МБ ТРАНС)
Царинска испостава Железничка станица Шид
Јанка Веселиновића бб, тел: +381 22 712 437, +381 22 2710 706
Вељка Пауновића бб, тел: +381 22 2150 310
Царинска испостава Мост Бачка Паланка
+381 21 751 660
+381 21 750 795
Царинска испостава Бачка Паланка
+381 21 750 021, +381 21 753 224
+381 21 753 221
Царински реферат Нештин
+381 21 769 411
Царински реферат Вајска
Царински реферат Сот
+381 22 2741 055
+381 22 2741 055
Царински реферат Љуба
064/ 858- 23-33
Царински реферат Бечеј
064/ 858- 23-18
Царински реферат Јамена
Приштина
Царинарница Приштина (са седиштем у Нишу)
+381 18 564 608
+381 18 564 608
Димитрија Туцовића бр.16, 18000 Ниш
Царински пункт Мердаре
+381 27 815 0025, Тел. доступан 24 часа 064/858 3231
+381 27 815 0026
Царински пункт Мутиводе
+381 16 267 302, Тел. доступан 24 часа 064/ 858 3229
Царински пункт Депце
Тел: +381 17 420710, Тел: 064/858 3230, доступан од 08,00 до 20,00 часова
Царински пункт Кончуљ
Тел: 064/858 3228, доступан 24 часа
Сомбор
Царинарница Сомбор
+381 25 421 186
+381 25 420 723
Индустријска зона бб, 25000 Сомбор
Царинарница Сомбор – Управна зграда
Кабинет управника:+381 25 421 186 Прекршајни поступак:+381 25 421 162 Општи одсек:+381 25 420 675
Царински реферат Сомбор
+381 25 421 154
+381 25 421 154
Царинска испостава Бачки Брег
+381 25 809 008
+381 25 809 008
Царинска испостава Бездан – Мохач
+381 25 810 778
+381 25 810 778
Царински реферат Бездан
+381 25 819 961
+381 25 819 961
Царинска испостава Богојево
+381 25 5743 460, +381 25 5746 401
+381 25 5743 460, +381 25 5746 401
Царински реферат Железничка станица Богојево
Царински реферат Апатин
+381 25 773 438
+381 25 773 438
Царински реферат Растина
Суботица
Царинарница Суботица
+381 24 555 600
+381 24 551 553
Босе Милићевић бб, 24000 Суботица
Царинарница Суботица – Управна зграда
Кабинет управника: +381 24 552 835, +381 24 553 855
+381 24 551 553
Царинска испостава Железничка станица Суботица
Шеф испоставе: +381 24 551 418
Царинска испостава Јавна складишта Суботица
Шеф смене: +381 24 546 265 Магацин робе: +381 24 546 430
Царинска испостава Слободна зона Суботица
+381 24 548 391
Царинска испостава Хоргош Смена
+381 24 619 202
+381 24 619 210
Царинска испостава Терминал - Хоргош
Смена тел: +381 24 619 200
+381 24 619 206
Царинска испостава Хоргош II
+381 11 2015 800/24106
Царински реферат Бачки Виногради
+381 24 757 247
Царинска испостава Келебија
+381 24 789 218
+381 24 789 218
Царинска испостава Терминал - Келебија
+381 24 789 101
+381 24 789 101
Царинска испостава Сента
+381 24 815 706
+381 24 815 706
Царински реферат Бајмок
+381 24 762 279
+381 24 762 279
Царински реферат Ђала
+381 230 86 020
+381 230 86 020
Царински реферат Рабе
Ужице
Царинарница Ужице
+381 31 56 56 86, +381 31 56 56 87, +381 31 56 56 88, +381 31 56 56 89, +381 31 56 56 90
+381 31 565 039
Милоша Обреновића бб, 31000 Ужице
Царинска испостава Ужице
+381 31 564 212, +381 31 564 211
+381 31 564 212
Царинска испостава Котроман - гранични прелаз
+381 31 800 752, +381 31 800 666
+381 31 800 666
Царинска испостава Увац - гранични прелаз
+381 33 245455629
+381 33 245455629
Царински реферат Бајина Башта - робна испостава и гранични прелаз
+381 31 3862 545
+381 31 3862 545
Царинска испостава Пријепоље
+381 3 781 333, +381 33 782 023
+381 3 781 333, +381 33 782 023
Царински реферат Јабука
+381 33 2755 210
+381 33 2755 210
Царински реферат Железничка станица Коловрат - Пријепоље
+381 33 782 780
+381 33 782 780
Царинска испостава Гостун
+381 33 711 868
+381 33 711 868
Царински реферат Пожега
+381 31 812 887
+381 31 812 887
Царински реферат Слободна зона Ужице
+381 31 594 408
+381 31 594 408
Царински реферат Слободна зона Прибој
Шабац
Царинарница Шабац
+381 15 384 926, +381 15 384 945, +381 15 384 951
+381 15 384 946
Београдски пут бб, 15000 Шабац, поштански фах 24
Царинарница Шабац - Управна зграда
+381 15 384 926, +381 15 384 945, +381 15 384 951
+381 15 384 946
Царинска испостава Шабац
+381 15 381 347
Царински реферат Слободна зона Шабац
+381 15 7100 816
Царинска испостава Мали Зворник
Путнички промет:+381 15 470 334 Робни промет:+381 15 470 314 Шеф царинске испоставе:+381 15 470 314
Царинска испостава Љубовија
+381 15 561 038
Нови Мост
+381 15 7150 014
Царинска испостава Бадовинци
Шеф испоставе: +381 15 425 858 Тел: +381 15 425 757
+381 15 425 757
Царинска испостава Сремска Рача
+381 22 667 858
+381 22 667 858
Царинска испостава Трбушница
Путнички промет:+381 15 874 256 Робни промет: +381 15 874 288
Царинска испостава Ваљево
+381 14 224 821
+381 14 224 821
Царинска испостава Сремска Митровица Тел/факс: +381 22 611 888 Шеф испоставе: +381 22 611 250
+381 22 611 888, Шеф испоставе: +381 22 611 250
+381 22 611 888