Београд

Царинарница Београд
+381 11 2752 066
+381 11 2752 129
Жоржа Клемансоа 37, 11000 Београд
Примедбе и жалбе у поштанском саобраћају
Управна зграда царинарнице Београд Царинска испостава Лука Београд
Кабинет управника: +381 11 2753 355
+381 11 2753 587
Одсек за ФМП и продају робе (Бежанијска коса)
+381 11 201 59 51
Царинска испостава Лука Београд
+381 11 2754 923
Царинска испостава Ранжирна станица Макиш – Београд
+381 11 2577 104
+381 11 3616 885
Царинска испостава Складишта
+381 22 2156036, +381 22 2156037 и +381 22 2156039
Царинска испостава Београд
+381 11 630 80 61
Царинска испостава Остружница-Београд
+381 11 2015-800, локал 11841
Царинска испостава Терминал II
+381 11 2686 529
Царинска испостава Пошта Београд
+381 11 2015-800 локал 11822
Царинска испостава Панчево
+381 13 353 168
Царинска испостава за послове царинског надзора Београд
+381 11 2760 027, +381 11 2760 028, +381 11 2760 112
Царински реферат Савско пристаниште
+381 11 2624 867
Царинска испостава аеродром „Никола Тесла“
+381 11 3190 907
+381 11 3195 727
Царинска испостава Аеродром Београд
Робно: +381 11 209-42-50; 209-73-08
Царинска испостава за курирске пошиљке DHL
+381 11 310 5579
+381 11 310 55 83
Царинска испостава Терминал Београд
Шеф испоставе: +381 11 3164 291
Царински реферат Лука и речно пристаниште Панчево
+381 13 366 599; 366 682