Ниш

Царинарница Ниш
Димитрија Туцовића бр.16, 18000 Ниш
Царинарница Ниш - Управна зграда
Кабинет управника: +381 18 263 060, +381 18 261 419
+381 18 264 450
Царинска испостава Железничка станица Ниш
+381 18 4550 230
+381 18 4550 230
Царински реферат Пошта Ниш
+381 18 265 622
+381 18 265 622
Царинска испостава Терминал Ниш
+381 18 4583 033
+381 18 4583 033
Царински реферат Аеродром Константин Велики
+381 18 4150 581
Царински реферат Дуванска Ниш
Царински реферат Књажевац
+381 19 731 597
+381 19 731 597
Царинска испостава Врање
+381 17 421 023
+381 17 421 023
Царинска испостава Лесковац
+381 16 212 734
+381 16 212 734
Царински реферат Стрезимировци
+381 17 829 615
+381 17 829 615
Царинска испостава Прокупље
+381 27 333 080
+381 27 333 080
Царински реферат Рибарци
+381 17 878 – 111
+381 17 878 – 111
Царинска испостава Прешево
+381 17 7666 046, +381 17 7666 036
+381 17 7666 046, +381 17 7666 036
Царинска испостава Терминал Прешево
+381 17 664 983, +381 17 664 985
+381 17 664 983, +381 17 664 985
Царинска испостава Железничка станица Ристовац
+381 17 7450 529
+381 17 7450 529
Царински реферат Прохор Пчињски
+381 17 58 027
+381 17 58 027
Последњи пут ажурирано:  2020-10-23 15:42:35.0