Нови Сад

Царинарница Нови Сад
+381 21 421 388
+381 21 452 254
Царинска 1, 21000 Нови Сад
Царинарница Нови Сад – Управна зграда
Кабинет управника: +381 21 452 254
Царинска испостава Лука и складишта Нови Сад
+381 21 6410 268, +381 21 6410 278
+381 21 6410 378
Царински реферат за речни саобраћај Нови Сад
+381 21 524 475
+381 21 524 475
Царински реферат Нови Сад
+381 21 421 388
+381 21 421 388
Царинска испостава Ранжирна железничка станица
+381 21 442 088, Шеф испоставе: +381 21 443 315
+381 21 442 088
Царински реферат за послове царинског надзора Нови Сад
+381 21 544 803, +381 21 544 816
+381 21 544 803, +381 21 544 816
Царински реферат Слободна зона Нови Сад
+381 21 2101 300
+381 21 2101 300
Царински реферат Пошта Нови Сад
+381 21 469 133
Царински реферат Врбас
+381 21 794 280, +381 21 794 281
+381 21 794 280, +381 21 794 281
Царинска испостава Батровци Теретни
+381 22 27 33 008, Путнички тел: +381 22 27 33 016
+381 22 27 33 008, Путнички факс: +381 22 27 33 016
Царинска испостава Шид
+381 22 716 890
+381 22 716 890
Царински реферат Инђија
+381 22 2100 237
Војводе Путника бб (просторије МБ ТРАНС)
Царинска испостава Железничка станица Шид
Јанка Веселиновића бб, тел: +381 22 712 437, +381 22 2710 706
Вељка Пауновића бб, тел: +381 22 2150 310
Царинска испостава Мост Бачка Паланка
+381 21 751 660
+381 21 750 795
Царинска испостава Бачка Паланка
+381 21 750 021, +381 21 753 224
+381 21 753 221
Царински реферат Нештин
+381 21 769 411
Царински реферат Вајска
Царински реферат Сот
+381 22 2741 055
+381 22 2741 055
Царински реферат Љуба
064/ 858- 23-33
Царински реферат Бечеј
064/ 858- 23-18
Царински реферат Јамена
Последњи пут ажурирано:  2021-11-12 15:41:00.0