Шабац

Царинарница Шабац
+381 15 384 926, +381 15 384 945, +381 15 384 951
+381 15 384 946
Београдски пут бб, 15000 Шабац, поштански фах 24
Царинарница Шабац - Управна зграда
+381 15 384 926, +381 15 384 945, +381 15 384 951
+381 15 384 946
Царинска испостава Шабац
+381 15 381 347
Царински реферат Слободна зона Шабац
+381 15 7100 816
Царинска испостава Мали Зворник
Путнички промет:+381 15 470 334 Робни промет:+381 15 470 314 Шеф царинске испоставе:+381 15 470 314
Царинска испостава Љубовија
+381 15 561 038
Нови Мост
+381 15 7150 014
Царинска испостава Бадовинци
Шеф испоставе: +381 15 425 858 Тел: +381 15 425 757
+381 15 425 757
Царинска испостава Сремска Рача
+381 22 667 858
+381 22 667 858
Царинска испостава Трбушница
Путнички промет:+381 15 874 256 Робни промет: +381 15 874 288
Царинска испостава Ваљево
+381 14 224 821
+381 14 224 821
Царинска испостава Сремска Митровица Тел/факс: +381 22 611 888 Шеф испоставе: +381 22 611 250
+381 22 611 888, Шеф испоставе: +381 22 611 250
+381 22 611 888
Последњи пут ажурирано:  2022-01-12 09:14:07.0