Суботица

Царинарница Суботица
+381 24 555 600
+381 24 551 553
Босе Милићевић бб, 24000 Суботица
Царинарница Суботица – Управна зграда
Кабинет управника: +381 24 552 835, +381 24 553 855
+381 24 551 553
Царинска испостава Железничка станица Суботица
Шеф испоставе: +381 24 551 418
Царинска испостава Јавна складишта Суботица
Шеф смене: +381 24 546 265 Магацин робе: +381 24 546 430
Царинска испостава Слободна зона Суботица
+381 24 548 391
Царинска испостава Хоргош Смена
+381 24 619 202
+381 24 619 210
Царинска испостава Терминал - Хоргош
Смена тел: +381 24 619 200
+381 24 619 206
Царинска испостава Хоргош II
+381 11 2015 800/24106
Царински реферат Бачки Виногради
+381 24 757 247
Царинска испостава Келебија
+381 24 789 218
+381 24 789 218
Царинска испостава Терминал - Келебија
+381 24 789 101
+381 24 789 101
Царинска испостава Сента
+381 24 815 706
+381 24 815 706
Царински реферат Бајмок
+381 24 762 279
+381 24 762 279
Царински реферат Ђала
+381 230 86 020
+381 230 86 020
Царински реферат Рабе
Последњи пут ажурирано:  2020-10-23 16:38:10.0