Програм ИПА 2020 – Демократија и управљање

„Имплементација увозних и извозних аутоматизованих система (AIS/AES) и система управљања царинским одлукама (CDS)“

У мају 2020. године потписан је финансијски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије за спровођење програма ИПА 2020, у оквиру ког се налази пројекат „Имплементација увозних и извозних аутоматизованих система (AIS/AES) и система управљања царинским одлукама (CDMS)“. Пројекат се спроведен кроз 3 уговора: први сервисни уговор за развој и имплементацију софтвера за AIS/AES и CDMS у вредности од 6 милиона евра, други сервисни уговор за техничку помоћ и надзор над спровођењем уговора за развој софтвера у вредности од 1 милион евра и трећи уговор за набавку ИТ опреме за имплементацију AIS/AES и CDMS система вредности од 2 милиона евра (УЦ суфинансира уговор о набавци ИТ опреме у вредности од 15%).

Предвиђен рок за завршетак Пројекта је три године од дана започињања. Како је УЦ добила пројекат кроз неалоцирана средства из Програма ИПА 2018, по завршетку истог се кренуло у тендерски процес за закључење горе наведена три уговора.

Пројекат су у име УЦ заједнички поднели Сектор за царинске поступке и Сектор за информационо комуникационе технологије.

Реализацијом наведених уговора би био започет рад на оперативној имплементацији увозних и извозних аутоматизованих система (АIS/АЕS) и система управљања царинским одлукама (CDMS), који са собом носе следеће бенефите:

  • укидање папирног пословања;
  • електронска комуникација економских оператера и царинских органа и електронско архивирање декларација, захтева и одлука;
  • смањење трошкова и времена потребног за царинске процедуре;
  • омогућавање трговинских олакшица;
  • омогућавање боље контроле наплате царинских дажбина, као и спровођење мера контроле од царинских органа;
  • испуњење услова из Преговарачког поглавља 29, у вези са компјутеризацијом царинске службе;
  • приближавање ЕУ стандардима у погледу царинских процедура;
  • Заштита интереста грађана кроз бољу контролу увоза и извоза, побољшања аспекта сигурности и безбедности и ефикасније пуњење буџета;
  • Непристрасан поступак свођењем директног контакта на минимум.

 

 

Последњи пут ажурирано: 2023-06-15 17:17:37