Светска банка - Обавезујућа обавештења

У циљу пружања подршке у модернизацији и повећању ефикасности рада Управе царина, у сарадњи са Светском банком, током 2020. године отпочела је реализација пројекта „Развој софтверске апликације за обавезујућа обавештења о сврставању робе“, као наставак успешне сарадње са Сектором за тарифске послове, након реализације пројекта израде апликације за обавезујућа обавештења о пореклу робе, која је успешно окончана и у потпуности је у примени.

Наведено је у складу са Акционим планом Националног координационог тела за олакшање трговине за 2020. и 2021. годину, односно, планираном активношћу „Скраћење времена потребног за издавање обавезујућих обавештења о сврставању робе“, као и у вези са Акционим планом за спровођење Плана развоја царинске службе, стратешким циљем Развој ИТ система, који подржава комплетан пословни процес издавања ООС у оквиру е-царина.

У оквиру апликације налазе се и софтверска решења за обраду и израду мишљења о сврставању робе у оквиру поступака контроле декларације и у оквиру потреба организационих јединица у Управи царина.

Пуна имплементација и примена очекује се у јуну 2021. године.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: