ИПА 2016 – ИБМ

Пројекат Интегрисано управљање границом спроводи Министарство унутрашњих послова а реализује се кроз Секторску буџетску подршку. Сваке године ЕУ спроводи анализу спровођења мера у оквиру Акционог плана за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом и на основу успешности уплаћује одређен износ средстава директно у буџет Републике Србије.

Свим активностима у оквиру пројекта управља и координира МУП, Управа царина има неколико активности за које је задужена по Акционом плану за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: