ИПА 2014 - Изградња ГП Котроман

Програм ИПА 2014 – Сектор унутрашњи послови

У оквиру Програма ИПА 2014, Управа царина има два уговора: „Надзор над изградњом граничног прелаза Котроман између Републике Србије и Босне и Херцеговине“, вредности од 235.650,00 евра (Управа царина из Буџета суфинансира 10% вредности Уговора) и „Изградња граничног прелаза Котроман између Републике Србије и Босне и Херцеговине“, вредности од 2.174.312,08 евра (Управа царина из Буџета суфинансира 15% вредности Уговора).

Циљ овог пројекта је изградња новог граничног прелаза са пратећом инфраструктуром.

Изградња је започела у мају 2019. године, са предвиђеним роком за завршетак новембар 2020. године. Услед ситуације са пандемијом вируса Covid 19, као и започетком друге фазе изградње коју спроводи Републичка дирекција за имовину из средстава Буџета РС (док се не заврше радови из друге фазе, не могу се завршити радови из прве фазе), завршетак радова је померен за 2021. годину.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: