13. 11. 2019.

Подели:

ЗАЈЕДНИЧКА ОБУКА У СКЛОПУ ИНТЕГРИСАНОГ УПРАВЉАЊА ГРАНИЦОМ

У склопу реализације Акционог плана за поглавље 24 и Акционог плана за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији (2017-2020) за период од 15.10. до 30.11.2019. године, планирано је организовање и извођење заједничке обуке свих граничних служби у систему Интегрисаног управљања границом.

Интегрисано управљање границомУ склопу реализације Акционог плана за поглавље 24 и Акционог плана за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији (2017-2020) за период од 15.10. до 30.11.2019. године, планирано је организовање и извођење заједничке обуке свих граничних служби у систему Интегрисаног управљања границом.

 

Интегрисано управљање границомОбуком су обухваћени службеници граничне полиције Регионалног центра за границу према Румунији и царински службеници Царинарница Вршац, Зрењанин и Кладово, као и службеници граничне ветеринарске и фито-санитарне инспекције (службеници граничних инспекцијских органа због малог броја непосредних извршилаца били су ангажовани као предавачи).

 

Обука је одржана у неколико термина током октобра и новембра, када је у просторијама Управе граничне полиције – Регионалног центра за границу према Румунији, са седиштем у Вршцу и на прелазу Ватин. У октобарском термину обуку је похађало 110 планираних полазника (укупно 80 службеника полиције и 30 службеника царине).

 

Интегрисано управљање границомЦарински службеници царинарница Вршац и Зрењанин, као и полицијски службеници СГП Српска Црња, Кикинда, Вршац и Калуђерово похађали су обуку за тзв. „копнени део“ границе према Румунији. У предстојећем периоду обука ће бити спроведена и за тзв. „речни део“ границе и у њој ће учествовати полицијски службеници СГП Велико Градиште, Кладово и Неготин, односно царински службеници Царинанице Кладово.

 

Кроз дводневна предавања, при чему се првог дана обрађује теоретски део, а другог дана се реализује практични део обуке на подручју граничног прелаза, службеници имају прилику да усаврше неопходна знања и вештине.

 

Интегрисано управљање границомЦиљ обуке је подизање свести о значају практичне примене концепта Интегрисаног управљања границом, а кроз упознавање са процедурама и надлежностима у вршењу граничних контрола сваке службе појединачно, облицима и начинима остваривања комуникације и размене информација, заједничком поступању у ванредним ситуацијама, као и предностима заједничког коришћења расположиве инфраструктуре и опреме на граничним прелазима.