Привремени увоз

Ближе објашњење поступка привременог увоза са потпуним особођењем од плаћања увозних дажбина можете преузети овде, као и прилог 27.

Поступак привременог увоза са делимичним ослобођењем од плаћања увозних дажбина је ближе објашњен актом Управе царина број: 148-I-030-01-281/2020 од 23.07.2020. године, који можете овде преузети.

Образац за привремени увоз/извоз робе као прилог усменој декларацији можете преузети овде.

УСМЕНО ДЕКЛАРИСАЊЕ ЗА ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ/ИЗВОЗ АМБАЛАЖЕ

Усмено декларисање за привремени увоз/извоз амбалаже је ближе објашњено актом Управе царина број 148-03-030-02-4/3/2011, допуну истог акта можете преузети овде . 

Образац за привремени увоз/извоз амбалаже такође можете преузети овде.

НАПЛАТА КОМПЕНЗАТОРНЕ КАМАТЕ

Имајући у виду да нови царински прописи не предвиђају наплату компензаторне камате, овде се можете упознати са објашњењем Управе царина.

Последњи пут ажурирано: