TIR-ЕПД

Поједностављење и убрзање царинских поступака, а нарочито у области транзита, представља један од приоритета које је себи поставила Управа царина.

С тим у вези, дана 27. јуна 2011. године успешно је обављено тестирање прве  TIR-ЕПД декларације, која је електронски достављена пре приспећа превозног средства полазној царинској испостави Републике Србије. Ово практично значи да је створена почетна основа за даља тестирања система TIR-ЕПД, а што би у периоду након тестирања требало резултирати пуном имплементацијом и масовнијом применом електронске најаве TIR карнета, као најзначајнијег транзитног поступка на царинском подручју Републике Србије.

Системи TIR-ЕПД и Real Time Safe TIR представљају један од начина компјутеризације TIR система. Њиховом применом омогућује се низ олакшица у пословању држалаца карнета, с обзиром на то да ови системи дају могућност електронске најаве TIR карнета свим царинским администрацијама које су део овог система и које су на итинереру транспортног средства.

То практично значи да применом овог система престаје потреба да царински службеници уносе податке из TIR карнета у ИСЦС на граничним прелазима и у унутрашњости, информација о доласку транспортног средства добијена је унапред и могуће је донети одлуку о поступању са тим возилом на бази управљања ризиком знатно пре његовог физичког присуства. Системи такође доприносе повећању нивоа безбедности у коришћењу TIR карнета, с обзиром на то да онемогућавају употребу неважећих карнета. На крају, али не и по важности, имплементација система треба да допринесе и повећању максималног гарантног износа у Републици Србији за TIR операције са садашњих 50.000 US $ на износ од 60.000 евра.

 Управа царина Републике Србије наставиће у наредном периоду са активностима чији резултат треба да буде пуна имплементација система TIR-ЕПД и  Real Time Safe TIR-а.

Последњи пут ажурирано: