Привремени увоз/извоз

ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ/ИЗВОЗ

1. Ko може привремено унети/изнети из земље предмете за личне потребе?
Путници који привремено долазе у Србију, у којој немају уобичајено боравиште, могу привремено унети, а они који након привременог боравка напуштају Србију могу привремено изнети из наше земље предмете за личне потребе који су им потребни за време путовања и за спортске сврхе, као и превозна средства.

2. Да ли је процедура увек иста за све предмете који се привремено увозе за личне потребе?
Уколико се ради о роби велике вредности, па самим тим и високом износу увозних дажбина и постоји ризик од настанка високог царинског дуга, царински службеник може захтевати подношење писмене декларације.

То правило не важи уколико се ради о роби мање вредности за коју је довољно усмено декларисање или евентуално попуњавање Обрасца о привременом увозу.

На пример, уколико намеравате привремено да увезете моторни чамац мање вредности, царински службеник ће прихватити усмену декларацију, међутим ако се ради о јахти велике вредности, биће неопходно подношење писмене декларације ради одобрења привременог увоза.

3. На које предмете се односи могућност привременог увоза?
Та могућност се односи на све личне предмете, нове или коришћене, који су Вам потребни за током путовања, као и на превозна средства, али не и на робу комерцијалног карактера.
Списак предмета за личне потребе и спортске сврхе можете погледати ОВДЕ

4. Како изгледа процедура за привремени извоз/увоз на самом граничном прелазу?
Унос/износ робе за личне потребе и спортске сврхе обавља се на граничном прелазу, усменим декларисањем, без посебне царинске процедуре. Изузетно, када путник захтева, може попунити Образац за привремени увоз/извоз што је прилог усменој декларацији.
У том случају путник попуњава Образац у два примерка, царински службеник га сравњује са робом, оверава потписом и печатом, један примерак враћа путнику, а други примерак задржава у евиденцији.

5. Шта је потребно да урадим уколико хоћу нешто привремено да изнесем/унесем?
Уколико намеравате да привремено изнесете из земље неки предмет, потребно је да у два примерка попуните образац који се налази на нашем сајту:

Образац
Образац на енглеском језику
Образац

опуњен образац треба да предате цариницима на граничном прелазу, јер ће они проверити да ли се реално стање слаже са подацима наведеним у том документу и тада ће га ОВЕРИТИ печатом.

Са овереним обрасцем о привременом износу, у земљу се враћате са истим предметом и на питање цариника стављате му на увид тај документ који Вас ослобађа од евентуалних дажбина.

6. Да ли нека категорија путника треба посебно да обрати пажњу на процедуру привременог увоза/извоза?
Да, важно је да на ово питање посебну пажњу обрате ТРАНЗИТНИ ПУТНИЦИ. То су путници који кроз Србију пролазе на путу до свог крајњег одредишта, а који често заборављају да је неопходно да вредније личне ствари пријаве приликом уласка у нашу земљу.
Како би избегли непријатну ситуацију да се нађу у прекршају или да плаћају царинске дажбине за своје личне ствари које само преносе преко територије Републике Србије, потребно је да те ствари пријаве и попуне Образац о привременом увозу, након чега без плаћања дажбина и непотребних казни могу безбрижно да наставе своје путовање.

7. Ко се из Вашег искуства најчешће опредељује за овакав вид преноса личних ствари преко границе?
Овакав вид преноса личних ствари преко границе најчешће користе музичари који износе своје инструменте за наступ, сниматељи и фоторепортери који због посла са собом носе камере и професионалне фотоапарате, као и љубитељи спортских активности који са собом носе разне реквизите попут штапова за голф, кануе, опрему за роњење, бицикле и сл.

8. Каква је процедура уколико робу коју сам привремено унео желим да оставим у Србији?
Уколико сву или део робе коју сте по Обрасцу пријавили да привремено уносите у земљу не планирате по одласку да изнесете, већ желите коначно да је оцарините у Србији, потребно је да се обратите надлежној царинарници ради спровођења царинског поступка стављања робе у слободан промет, са позивом на Образац.

У том поступку ће надлежна царинарница за поменуту робу одобрити подношење сажете декларације, а након тога и декларације за спровођење царинског поступка стављања робе у слободан промет.

9. Шта уколико желим да само део робе оставим у Србији, а део понесем са собом?
Ако желите да коначно оцарините само део привремено унетих ствари, царински службеник ће на Образац о привременом увозу ставити забелешку: „Роба под редним бројем:.......оцарињена по ЈЦИ број:.........од..............године“, затим ће потписом и печатом оверити Образац, један примерак вратити Вама ради раздужења привремено унетих ствари при изласку из земље, а копију ће задржати уз ЈЦИ.

10. Да ли и под којим условима могу да довезем свој аутомобил из иностранства и користим га током боравка у земљи?
Можете привремено да га увезете уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина и то обављате само на основу усмене декларације на граничном прелазу. За аутомобил није потребно да попуњавате Образац за привремени увоз/извоз.

Услов да то учините је да у иностранству имате одобрено привремено боравиште до 6 месеци и тада можете доћи у Србију са возилом регистрованим у иностранству и користити га у приватне сврхе за време док трају разлози Вашег боравка (годишњи одмор, посета породици и др.), након тога сте дужни да то возило извезете приликом напуштања земље.

11. Колико времена могу да останем у Србији са привремено увезеним аутомобилом?
Са аутомобилом који је регистрован у иностранству, а који сте привремено увезли за личне потребе, можете остати у Србији, са или без прекида, шест месеци током једне године.

12. Да ли аутомобил који сам привремено увезао могу да користе и чланови моје породице?
Чланови Ваше уже породице могу користити то возило само док сте Ви у Србији.

13. Да ли је могућ привремени увоз уколико је реч о службеном аутомобилу фирме из иностранства који је дат на употребу запосленом који ради за ту фирму у Србији?
Та опција је могућа, с тим да уколико је возило намењено и за приватне потребе поменутог запосленог лица, податак о томе мора бити наведен у његовом уговору о раду.

14. Ко још може привремено да увезе возило?
Привремени увоз возила уз потпуно ослобођење од плаћања увозних дажбина може, у складу са важећим прописима, бити одобрен студентима за период у којем остају на нашем царинском подручју искључиво ради студирања, као и лицима која обављају послове у одређеном временском трајању, тј. периоду потребном за обављање тог посла.

Последњи пут ажурирано: 2022-07-19 16:12:12