Опште

Редован поступак

Редован поступак обухвата поступак подношења, прихватања, провере царинских декларација, као и пуштање робе. Начин поступања царинских службеника приликом спровођења царинског поступка прописан је актом Управе царина број 148-03-030-02-65/2011 од 03.06.2011. године, а примењује се од 15.06.2011.године. Напред наведеним актом прописани су прилози и то:

Поступак реекспорта

Објашњење поступка реекспорта можете преузети овде.

Објашњење Управе царина а ради правилног поступања приликом подношења декларације за поступак транзита која се подноси уз употребу  електронске транзитне декларације, а у вези спровођења поступка реекспорта, можете преузети овде.

Последњи пут ажурирано: 2021-10-21 12:30:33