Опште

Редован поступак

Редован поступак обухвата поступак подношења, прихватања, провере царинских декларација, као и пуштање робе. Начин поступања царинских службеника приликом спровођења царинског поступка прописан је актом Управе царина број 148-03-030-02-65/2011 од 03.06.2011. године, а примењује се од 15.06.2011.године. Напред наведеним актом прописани су прилози и то:

Поступак реекспорта

Објашњење поступка реекспорта можете преузети овде.

Објашњење Управе царина а ради правилног поступања приликом подношења декларације за поступак транзита која се подноси уз употребу  електронске транзитне декларације, а у вези спровођења поступка реекспорта, можете преузети овде.

 

Редован поступак уз примену декларације у електронском облику

Објашњење за редован поступак уз примену декларације у електронском облику се односи на редован поступак уз коришћење апликативног софтверског решења Управе царина ( у даљем тексту „Нова апликативна платформа“) коју је Управа царина изградила за потребе подношења и обраде декларација у електронском облику. Нова апликативна платформа уводи у рад царинске службе употребу декларације у електронском облику која, у складу са чланом 5. став 1. Царинског закона („Сл.гласник РС“ број 95/2018, 91/2019-др. закон, 144/2020 и 118/2021), представља размену информација између привредних субјеката и царинског органа која се у највећој могућој мери врши употребом техника електронске обраде података. 

 

Последњи пут ажурирано: 2023-01-23 12:33:10