Опште

Редован поступак

Спровођење царинског поступка при увозу робе је објашњено актом Управе царина број: 148-35-012-01-137/2023 од  21.11.2023. године, а примењује се од 05.01.2024. године. Акт са прилозима можете преузети овде.

Поступак реекспорта

Објашњење поступка реекспорта можете преузети овде.

Објашњење Управе царина а ради правилног поступања приликом подношења декларације за поступак транзита која се подноси уз употребу  електронске транзитне декларације, а у вези спровођења поступка реекспорта, можете преузети овде.

 

Редован поступак уз примену декларације у електронском облику

Објашњење за редован поступак уз примену декларације у електронском облику се односи на редован поступак уз коришћење апликативног софтверског решења Управе царина ( у даљем тексту „Нова апликативна платформа“) коју је Управа царина изградила за потребе подношења и обраде декларација у електронском облику. Нова апликативна платформа уводи у рад царинске службе употребу декларације у електронском облику која, у складу са чланом 5. став 1. Царинског закона („Сл.гласник РС“ број 95/2018, 91/2019-др. закон, 144/2020 и 118/2021), представља размену информација између привредних субјеката и царинског органа која се у највећој могућој мери врши употребом техника електронске обраде података. 

 

Последњи пут ажурирано: 2023-12-26 09:52:34