Транзит

 

Све информације везане за транзит можете наћи на страници NCTS.

ТИР КОНВЕНЦИЈА

Транзит на основу карнета ТИР регулисан је ТИР конвенцијом.

Овде можете преузети Објашњење за примену система TIR као и припадајуће прилоге.

АТА КОНВЕНЦИЈА

Транзит на основу карнета АТА регулисан је Конвенцијом о привременом увозу и упутством за примену система АТА са прилозима.

ПОЛАГАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ТРАНЗИТНОМ ПОСТУПКУ

Принципал је дужан да положи обезбеђење за плаћање царинског дуга, које може бити појединачно (за један царински поступак) или генерално (за више транзитних поступака) уз одобрење Управе царина. Обезбеђење се не полаже у случају превоза робе у ваздушном саобраћају, железничком саобраћају и преноса робе цевоводом или далеководом.

Овим Oбјашњењем ближе се описује начин и поступак који спроводе организационе јединице Управе царина Републике Србије за прихватање, одобравање и коришћење обезбеђења за наплату дуга који би могао настати у вези са робом у транзитном поступку.

Овде можете преузети прилоге везане за полагање обезбеђења у поступку транзита.

Последњи пут ажурирано: 2024-06-13 09:23:50