Људски ресурси и општи послови

У свакој организацији запослени представљају најважнији стратешки ресурс. Запослени у Сектору за људске ресурсе и опште послове треба да препознају компетенције и посвећеност царинских службеника, као и то на којим радним местима ће њихове карактеристике најбоље моћи да се искористе. При селекцији кадрова води се рачуна о систему једнаких могућности без икакве дискриминације.

У надлежности овог сектора су организација царинске службе, израда акта о систематизацији радних места, израда других подзаконских аката из области радних односа, запошљавање, остваривање права и обавеза из радног односа, вођење дисциплинског поступка за повреде службених дужности и радних спорова проистеклих из радног односа, стручно оспособљавање и усавршавање службеника и општи послови од значаја за целу службу. 

Кроз Центар за стручно образовање, који се налази у склопу овог сектора, прошле су многе генерације царинских службеника који су оспособљени да одговоре свим новинама и изазовима посла који обављају, као и генерације царинских заступника који су тај статус стекли обуком и полагањем испита у овом Центру.

Последњи пут ажурирано: