Светска банка - Олакшавање трговине

Програм Светске банке  за олакшање трговине у Европи и Азији - „The Europe and Central Asia Trade Facilitation Program“

Пројекат је трајао од 01. јануара до 30. јуна 2018. године. Као резултат пројекта развијена је модерна веб апликација, која је заменила превазиђену базу података (ACCESS) коју је претходно користила Управа царина. Са новом апликацијом је олакшан рад Управе царина, а такође бенефите има и пословна заједница. Пословној заједници је омогућено пружање електронских услуга преко интернета. У питању су електронске услуге које омогућавају подношење захтева за издавање обавезујућег обавештења о пореклу робе у складу са чланом 23. Царинског закона, као и услугу подношења пријаве за проверу познавања порекла робе као једног од корака у поступку додељивања статуса „овлашћеног извозника“ привредним друштвима која испуњавају потребне услове, сходно споразумима о слободној трговини који предвиђају ову могућност.

Информација за пословну заједницу је дата на страници УЦ линк: https://www.carina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/PorekloRobe/Stranice/ePoreklo.aspx .

Други део апликације се користи за обраду предмета у оквиру Одељења за порекло и царинску вредност робе.

 

 

 

Последњи пут ажурирано: