NCTS-P5

Народна скупштина Републике Србије прогласила је 24. јуна 2015. године Закон о потврђивању Конвенције о заједничком транзитном поступку („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 13/15, у даљем тексту Конвенција.) У складу са Одлуком бр. 2/2015 Заједничког одбора Конвенције, Република Србија је од 1. фебруара 2016. године почела са применом заједничког транзитног поступка. 

У складу са Анексом Комисије(ЕУ) 2019/2151 о успостављању програма рада за развој и пуштање у рад електронских система утврђених у Царинском закону Уније, постојећи нови компјутеризовани транзитни систем, фаза 4 (NCTS-P4) ће бити замењен унапређеним Новим компјутеризованим транзитним системом, фаза 5 (NCTS-P5).

У Републици Србији је планирано да NCTS-P5 почне са радом 28.01.2024. године.

 

Последњи пут ажурирано: 2023-11-24 14:31:18