Међународна царинска сарадња и ЕУ интеграције

Управа царина је веома поносна на постигнуте резултате у областима везаним за приступање ЕУ, а посебно на отварање Преговарачког поглавља 29 - Царинска унија, које је на путу приступања ЕУ за царинску службу Србије свакако најважније. То поглавље је заједно са Преговарачким поглављем 7 - право интелектуалне својине отворено на Међувладиној конференцији у Луксембургу, 20. јуна 2017.  године. Преговори у оквиру поглавља 29 допринеће усклађивању царинских прописа Србије са прописима ЕУ, као и у постизању потпуне компатибилности са ИТ системима Царинске уније. 

Залагањем запослених у Одељењу за међународноу сарадњу и европске интеграције успешно су организоване и реализоване бројне међународне посете представника страних царинских администрација Србији и обрнуто.

Резултати њиховог рада су видљиви на плану анализе потреба и могућности за закључење билатералних и мултилатералних царинских споразума, усаглашавањ њихових нацрта и реализовања процедуре усвајања.

Ово Одељење представља мост између Управе царина и међународних организација (Светска царинска организација, Светска трговинска организација, ЦЕФТА, СЕЛЕК и др.), чије се одлуке могу рефлектовати на рад царинске службе, па самим тим и на привреду Србије. 

Последњи пут ажурирано: