Поштански саобраћај

ЦАРИНСКИ ПОСТУПАК У ПОШТАНСКОМ САОБРАЋАЈУ

Oбјашњењем којим се ближе прописује царински поступак у вези са поштанским пошиљкама у међународном поштанском саобраћају које се стављају у слободан промет или се декларишу за неки други царински поступак или употребу у царинском подручју Републике Србије, можете преузети овде.

Допуну наведеног акта можете преузети овде.

Поступак извоза експресних пошиљки мањег економског значаја

Овде можете наћи упутство за Извоз експресних пошиљака мањег економског значаја на захтев правног лица чија је делатност експресни пренос и уручење поштанских пошиљки (поштански оператер), као и допуну истог.  

Усмено декларисање извоза робе која се отпрема у поштанском саобраћају

У циљу убрзања и рационализације поступања са одређеним поштанским пошиљкама, као и смањења трошкова пословања предузетника и привредних друштава који извозе робу у поштанском саобраћају, актом Управе царина број 148-03-030-04-6/7/2011 од 07.11.2011.године објашњен је поступак извоза робе мањег економског значаја која се извози у поштанском саобраћају.

Поједностављени поступак са експресним пошиљкама

Текст објашњења Управе царина за спровођење поједностављеног поступка са експресним пошиљкама можете преузети овде

Примена јединствене царинске стопе у поступку стављања у слободан промет експресних пошиљака

Текст акта Управе царина можете преузети овде

Последњи пут ажурирано: