Царинска лабораторија

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИНСКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ 

Царинска лабораторија организационо припада Сектору за тарифске послове Управе царина. Састоји се од два одсека, Одсек за идентификацију робе и Одсек за аналитику. Одсек за идентификацију робе врши идентификацију робе по Царинској тарифи и израђује лабораторијске извештаје о роби. Одсек за аналитику врши физичко-хемијска и друга испитивања у сврху идентификације робе по Царинској тарифи. Уколико Царинска лабораторија не може да изврши потребна испитивања робе, узорак се упућује другој лабораторији уз навођење метода за анализу. После извршених испитивања узорака Царинска лабораторија израђује лабораторијски извештај о роби који садржи опис робе, податке о саставу робе, односно параметре битне за њено сврставање по Царинској тарифи. 

Последњи пут ажурирано: