Повраћај ПДВ

1. Ко има право на повраћај ПДВ-а?

Право на повраћај ПДВ има путник који у Републици Србији нема пребивалиште ни боравиште, а који у року од три месеца од дана куповине, у личном пртљагу у иностранство износи купљену, некоришћену робу за некомерцијалне сврхе, у вредности која је једнака или већа од 6.000 динара (укључујући ПДВ).

2. Има ли још неки услов који треба испунити да бих могао да рачунам на повраћај ПДВ-а?

Приликом напуштања Републике Србије путник је дужан да царинском службенику покаже купљену робу, рачун/рачуне, као и оригинал и копију Обрасца ЗППДВ страна 1 и ЗППДВ страна 2 – захтев путника за повраћај ПДВ, који на молбу путника попуњава продавац (на обрасцу ЗПППДВ или на обрасцу оператора, у папирном или електонском облику).

Ако је захтев путника за повраћај ПДВ издат у папирном облику, цариник враћа путнику оригинал/оригинале рачуна и захтева путника за повраћај ПДВ, а копију захтева задржава.

Ако је захтев путника за повраћај ПДВ издат у електонском облику, цариник исти оверава у информационом систему.

3. Да ли ће ми цариник одмах вратити ПДВ? Можете ли да ми објасните улогу цариника при повраћају ПДВ-а?
Цариник само врши оверу поднетог захтева путника за повраћај ПДВ, али не и повраћај плаћеног ПДВ.

4. Да ли могу да остварим повраћај ПДВ-а уколико не поседујем пасош, већ само личну карту?
Да, повраћај ПДВ-а можете остварити и ако не поседујете пасош, већ путујете са личном картом или другом путном испавом која се у складу са законом у Републици Србији сматра идентификационом исправом за прелазак државне границе

5. Ко је мени и у ком року дужан да врати ПДВ, уколико испуњавам све услове?
Путнику или другом подносиоцу захтева плаћени ПДВ се враћа ако у року од 12 месеци од дана отпрмања добара у иностранство достави продавцу документацију на којој је царински орган потврдио да су испуњени услови за поврећај ПДВ-а.

На основу достављеног овереног захтева за повраћај ПДВ, врши се повраћај купцу, односно, подносиоцу захтева. Треба водити рачуна о томе да је рок за достављање захтева за поврћај ПДВ-а 12 месеци од дана отпремања робе у иностранство. 

6. Да ли је могуће захтев за повраћај ПДВ-а доставити поштом?

Да. Уколико оверени оригинал захтева за повраћај ПДВ достављате поштом, потребно је да продавцу доставите и број рачуна у банци на који ће бити извршен повраћај.

Последњи пут ажурирано: 2023-12-07 17:08:52