Привремени извоз

Када се роба привремено извози са намером да се поновно увезе у неизмењеном стању, сходно се примењују одредбе  Царинског закона којима је уређен поступак привременог увоза, текст објашњења Управе царина можете преузети овде.

КАРНЕТ АТА

Овим Објашњењем ближе се прописује поступање царинских органа у спровођењу царинског поступка привременог увоза, привременог извоза и транзита на основу карнета АТА, начин и рокови за раздуживање тих поступака, поступање у случају нераздуживања карнета АТА и настанка царинског дуга и друга питања у вези поступка по карнету АТА.

Прилози уз објашњење карнета АТА:

Последњи пут ажурирано: 2023-03-17 12:08:40