Одсек за пројекте

Да би Управа царина могла што ефикасније да се развија потребан јој је савремен приступ у остваривању жељених циљева о чему брине Одсек за пројекте.

Могућности за финансирање развоја и унапређивање пословних процеса и инфраструктуре постоје и многобројне су, како путем средстава претприступних фондова ЕУ, тако и путем других билатералних и мултилатералних извора подршке и помоћи.

Ова организациона јединица има хоризонталну улогу у Управи царина кроз коју координира програмирање и прати имплементацију пројеката. Пројекти који се спроводе у Управи царина везани су како за процес евроинтеграција на путу ка Царинској унији, тако и за модернизацију пословања. 

Одсек за пројекте бави се и унапређењем стратешког планирања и управљања пројектима како би се осигурало усклађивање активности на различитим пољима и постизање резултата у складу са најбољом међународном и националном праксом. 

Последњи пут ажурирано: